Algemene Ledenvergadering 22 mei 19:30 ūüóď

Beste leden van de V.V. Ter Leede,

Graag willen wij jullie uitnodigen op woensdag 22 mei om 19.30 uur om de ALV (Algemene Ledenvergadering) bij te wonen.
Speciale aandacht bij deze ALV is er voor de plannen om ons sportpark te moderniseren.
Op bestuurlijk vlak is er veel veranderd de afgelopen paar maanden en ook daar zullen we uiteraard bij stilstaan.

Door middel van een rondetafel sessie zullen de afdelingscoördinatoren terugkijken op het afgelopen seizoen en ook vooruit kijken naar het nieuwe seizoen.
Vanuit de Vrouwen- en Heren Selectie zullen de trainers Hassan Azoum en Martijn Lagendijk ons meenemen in hun visie over het seizoen 2024-2025.

De ALV is beslissingsbevoegd en alle leden zijn van harte welkom.

Inloop is om 19.00 uur en we starten om 19.30 uur!

Agenda:
1. Opening -19.30 uur
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige vergadering
4. Begroting seizoen 2024-2025
5. Update wijzigingen Bestuur V.V. Ter Leede en Businessclub
6. Update renovatie Sportpark
7. Rondetafel sessie met de afdelingscoördinatoren
8. Visie Hassan Azoum en Martijn Lagendijk
9. Rondvraag
10. Sluiting ‚Äď 21.30 uur

We hopen jullie te zien op 22 mei!

Het Bestuur V.V. Ter Leede