Activiteiten

Algemene Ledenvergadering 🗓

Beste Leden.

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de v.v. Ter Leede op donderdagavond 17 december 2020, om 20.00 uur in de kantine van onze vereniging. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

In verband met corona is deze ALV iets anders dan gebruikelijk. U dient zich van tevoren aan te melden via het e-mail adres [email protected] zodat wij de kantine helemaal conform de corona maatregelen in kunnen richten. Mochten er teveel aanmeldingen zijn voor één vergadering, houden we direct na de eerste een tweede vergadering met dezelfde agenda. Deze agenda zullen we dit jaar kort houden en beperken tot de formeel vereiste onderwerpen. Uiteraard heeft u volop de gelegenheid vragen te stellen en/of agendapunten in te brengen.

Vanaf zaterdag 10 december 2020 kunt u een vergadernummer met het jaarverslag per e-mail ontvangen. Een berichtje, ook aan [email protected]  is hiervoor voldoende. Als u zich aanmeldt om bij de vergadering aanwezig te zijn, wordt het vergadernummer automatisch aan u toegezonden.

Namens het bestuur van de v.v. Ter Leede,

Kees de Lange, voorzitter

Ter Leede kennisquiz 🗓

Ter Leede kennisquiz UPDATE

Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen binnen gekomen. Daarnaast hebben we al een hoop positieve reacties ontvangen, leuk om te horen dat iedereen enthousiast is! Om de Ter Leede kennisquiz zo succesvol mogelijk te maken kunnen we nog wel wat aanmeldingen gebruiken. Hoe groter de groep wordt hoe leuker het is voor iedereen. Ben je dus nog niet met je gezin, vrienden of voetbalteam aangemeld doe dat dan zo snel mogelijk!!

De Quiz vindt plaats op vrijdag 19 juni, start rond 20:00 en wordt live gestreamd op YouTube. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 18 juni bij: [email protected]

Deze quiz is voor jong en oud, dus wees niet bang dat je te weinig kennis hiervoor hebt.

In deze mail willen we graag de volgende informatie van jullie hebben:

– Teamnaam
– Voornaam
– Achternaam
– Telefoonnummer waarop je bereikbaar bent
– E-mailadres

In de week van 19 juni versturen wij jullie meer informatie zoals de livestream en het invulformulier van de quiz, zodat jullie thuis helemaal voorbereid zijn om te strijden voor de winst.

Mocht je vrijdag 19 juni niet kunnen komen maar wil je toch een bijdrage leveren zoals bijvoorbeeld prijzen voor de winnaars, iets wat we kunnen veilen of een donatie. Neem dan contact op met [email protected]

Inmiddels kunnen we melden dat er al twee sponsors zich gemeld hebben.

Juwelier Wagenmakers heeft cadeaubonnen beschikbaar gesteld. Ook Cafe De Twee Wezen heeft cadeaubonnen beschikbaar gesteld die wij voor de prijsuitreiking en veiling mogen gebruiken. Nogmaals dank voor de sponsering!

Tevens rijden er enthousiaste jongens uit Ter Leede 7 rond om bier te brengen. U kunt al voor €15,- een koud kratje bier laten bezorgen. Wij brengen die vrijdag net voor of tijdens de quiz langs! Als je een verzoek hebt voor de bezorgingstijd horen we het graag, we proberen er zo veel mogelijk rekening mee te houden.
Ook voor bier bestellingen kunt u mailen naar: [email protected]. Wij sturen op vrijdag een betaalverzoek.

Projectgroep Sport & Alcohol 🗓

Van: Carla G.J. Breuer, Burgemeester van Teylingen
Teylings succes: Projectgroep Sport & Alcohol

Aan: Beste bestuursleden, en vooral ook barvrijwilligers,
Ik nodig u van harte uit voor een informatieve bijeenkomst:
Datum: Dinsdag 21 januari 2020
Tijd: 19.30 -21.30 uur
Plaats: In de sportkantine van VV Ter Leede, Roodemolenweg 10 te Sassenheim.

Uit landelijke cijfers blijkt dat slechts 20,2% van sportkantines de regel NIX18! juist naleeft. Echter binnen Teylingen hebben we dankzij de inzet van de Projectgroep Sport & Alcohol een succesformule in handen: verenigingen controleren elkaar. Wij willen de positieve resultaten graag met u delen.
NIX18!
Deze avond is vooral bedoeld voor de barvrijwilligers van de Teylingse sportverenigingen. Ik hoop dat velen van u naar deze informatieavond komen. De projectgroep presenteert de resultaten van de actie die het afgelopen jaar is gestart: Verenigingen controleren elkaar en geven elkaar feedback.

Presentatie Peter de Winter
De avond begint met een presentatie van Peter de Winter, kinderarts in het Spaarne Gasthuis. Hij vertelt uit zijn praktijkervaring over de gevolgen van overmatige alcoholconsumptie door jongeren.

Barvrijwilligers
De mensen achter de bar zijn de sleutel tot succes! Zij staan soms voor een dilemma: “Moet ik ook mijn buurjongen om ID vragen?” “Hoe moet ik reageren op een vader die per se wil dat ik een biertje inschenk voor zijn 17-jarige zoon?” Er is volop ruimte voor het delen van ervaringen en tips.

ALV Supportersvereniging Rood Geel 🗓

De Supportersvereniging Rood Geel nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke gehouden zal worden op dinsdag 10 maart 2020 a.s. in de bestuurskamer. Aanvang: 20:00 uur, koffie staat klaar vanaf 19:45 uur.

 

Agenda:
1) Opening.

2) Mededelingen en ingekomen stukken.

3) Goedkeuring Notulen ALV 12 maart 2019.

4) Financiële jaarcijfers over het jaar 2019.

5) Verslag kascommissie (Jan Lindhout en Rob Nelemans).

6) Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie: Kascommissie bestaat nu uit Jan Lindhout en Rob Nelemans. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Rob Nelemans en Jan Willem Hesselink, nu aan te vullen met nieuw reservelid.

7) Voorstellen vanuit leden mbt te ontplooien (nieuwe) activiteiten. Heb je ideeën, kritische noten, geef ze aan bij het bestuur. Wat vonden we van het afgelopen jaar mbt georganiseerde activiteiten en bijdragen daaraan?

8) Bestuursverkiezingen+Rooster

Volgens rooster zijn dit jaar Marion van der Ploeg en Jan Udema aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Namen van alternatieve kandidaten voor een bestuursfunctie vanuit de leden van Rood Geel, kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Dit moet dan uiterlijk 1 maart 2020 ingediend zijn bij het secretariaat, kan ook per e-mail via [email protected]

9) Rondvraag.

10) Sluiting.

Algemeen

De financiële bescheiden die behoren bij agendapunt 4, liggen voor aanvang van de vergadering gereed. De notulen zoals genoemd in agendapunt 3, worden op verzoek per e-mail opgestuurd.

Dan wel even een berichtje sturen naar [email protected]

Klaverjassen Oranje Vereniging (update) 🗓

Om alvast te noteren in de agenda.

In het kader van de Najaarsfeesten organiseert de Oranjevereniging Sassenheim weer de klassieker Koppelkaarten.

In tegenstelling tot eerdere berichten, deze vindt plaats bij onze buren RKVV Teylingen.

Datum: Vrijdag 13 september.

Inschrijven vanaf 19:30 uur.