Activiteiten

Projectgroep Sport & Alcohol 🗓

Van: Carla G.J. Breuer, Burgemeester van Teylingen
Teylings succes: Projectgroep Sport & Alcohol

Aan: Beste bestuursleden, en vooral ook barvrijwilligers,
Ik nodig u van harte uit voor een informatieve bijeenkomst:
Datum: Dinsdag 21 januari 2020
Tijd: 19.30 -21.30 uur
Plaats: In de sportkantine van VV Ter Leede, Roodemolenweg 10 te Sassenheim.

Uit landelijke cijfers blijkt dat slechts 20,2% van sportkantines de regel NIX18! juist naleeft. Echter binnen Teylingen hebben we dankzij de inzet van de Projectgroep Sport & Alcohol een succesformule in handen: verenigingen controleren elkaar. Wij willen de positieve resultaten graag met u delen.
NIX18!
Deze avond is vooral bedoeld voor de barvrijwilligers van de Teylingse sportverenigingen. Ik hoop dat velen van u naar deze informatieavond komen. De projectgroep presenteert de resultaten van de actie die het afgelopen jaar is gestart: Verenigingen controleren elkaar en geven elkaar feedback.

Presentatie Peter de Winter
De avond begint met een presentatie van Peter de Winter, kinderarts in het Spaarne Gasthuis. Hij vertelt uit zijn praktijkervaring over de gevolgen van overmatige alcoholconsumptie door jongeren.

Barvrijwilligers
De mensen achter de bar zijn de sleutel tot succes! Zij staan soms voor een dilemma: “Moet ik ook mijn buurjongen om ID vragen?” “Hoe moet ik reageren op een vader die per se wil dat ik een biertje inschenk voor zijn 17-jarige zoon?” Er is volop ruimte voor het delen van ervaringen en tips.

ALV Supportersvereniging Rood Geel 🗓

De Supportersvereniging Rood Geel nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke gehouden zal worden op dinsdag 10 maart 2020 a.s. in de bestuurskamer. Aanvang: 20:00 uur, koffie staat klaar vanaf 19:45 uur.

 

Agenda:
1) Opening.

2) Mededelingen en ingekomen stukken.

3) Goedkeuring Notulen ALV 12 maart 2019.

4) Financiële jaarcijfers over het jaar 2019.

5) Verslag kascommissie (Jan Lindhout en Rob Nelemans).

6) Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie: Kascommissie bestaat nu uit Jan Lindhout en Rob Nelemans. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Rob Nelemans en Jan Willem Hesselink, nu aan te vullen met nieuw reservelid.

7) Voorstellen vanuit leden mbt te ontplooien (nieuwe) activiteiten. Heb je ideeën, kritische noten, geef ze aan bij het bestuur. Wat vonden we van het afgelopen jaar mbt georganiseerde activiteiten en bijdragen daaraan?

8) Bestuursverkiezingen+Rooster

Volgens rooster zijn dit jaar Marion van der Ploeg en Jan Udema aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Namen van alternatieve kandidaten voor een bestuursfunctie vanuit de leden van Rood Geel, kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Dit moet dan uiterlijk 1 maart 2020 ingediend zijn bij het secretariaat, kan ook per e-mail via [email protected]

9) Rondvraag.

10) Sluiting.

Algemeen

De financiële bescheiden die behoren bij agendapunt 4, liggen voor aanvang van de vergadering gereed. De notulen zoals genoemd in agendapunt 3, worden op verzoek per e-mail opgestuurd.

Dan wel even een berichtje sturen naar [email protected]

Klaverjassen Oranje Vereniging (update) 🗓

Om alvast te noteren in de agenda.

In het kader van de Najaarsfeesten organiseert de Oranjevereniging Sassenheim weer de klassieker Koppelkaarten.

In tegenstelling tot eerdere berichten, deze vindt plaats bij onze buren RKVV Teylingen.

Datum: Vrijdag 13 september.

Inschrijven vanaf 19:30 uur.

Voetbalvakantieweek van 26 t/m 30 augustus (Herinnering!) 🗓

Voetbalvakantieweek 2019 Ter Leede

Dit jaar is de 35ste editie van de voetbalvakantieweek. De afgelopen maanden is er weer hard gewerkt door een groep vrijwilligers om invulling te geven aan de voetbalvakantieweek. Natuurlijk is er ook dit jaar weer een week waarin onze jongste jeugd de hele week met elkaar kan voetballen en veel lol maken met elkaar, waar jaren later nog met veel plezier op terug gekeken gaat worden.

Wanneer?
Traditiegetrouw vindt de voetbalvakantieweek ook dit jaar weer plaats in de laatste week van de zomervakantie, van 26 t/m 30 augustus 2019.

Voor wie?
Voor de Ukken en de kinderen uit de Euroleague organiseren wij op maandag en vrijdag een 2-daagse “kennismaking met de Voetbalvakantieweek”. Het kan alleen doorgaan als er minimaal 12 kinderen meedoen. Vraag dus aan een vriend of vriendinnetje of die mee komt. Ben jij nog geen lid, maar wil je wel graag komen voetballen dan ben je van harte welkom. We vinden het heel erg leuk om nieuwe kinderen te verwelkomen bij onze club.

Voor alle spelers en speelsters geboren tussen 2007 tot en met 2012 organiseren wij de 5-daagse Voetbalvakantie week. Deze vindt plaats van maandag tot en met vrijdagmiddag.

Wat gaan we doen?
Dit jaar is een jubileumjaar dus dat betekent FEEST. Nu is deze week altijd al een feest voor onze jeugd, maar dit jaar willen we extra uitpakken met een dagje naar Duinrell (niet voor de Ukken/Euroleague). Verder gaan we veel voetballen, leuke en gekke spelletjes doen en kan je een nachtje blijven slapen. Als je je opgeeft krijg je vlak voor het begint meer informatie over wat we gaan doen. De combinatie van gezelligheid en serieuze trainingen maakt de voetbalvakantieweek zo leuk. We kunnen alles wel verklappen, maar het is toch ook leuk om verrast te worden???

Wat zijn de kosten?
Ook dit jaar hebben wij de kosten heel laag kunnen houden. Voor slechts € 75,- heeft uw kind een week lang plezier. Dit is inclusief een tenue en de entree voor Duinrell.
De kosten voor de 2-daagse is € 20,- inclusief een mooi shirt.

Hoe kan je jouw kind opgeven?
Stuur je aanmelding voor 15 juli 2019 via onderstaande aanmeldlink

https://docs.google.com/forms/d/1yg_zDzDe3ZJ2dnwZfPwrI7A3rXfUGdZlvJa5Klu3cog/edit

Vergeet niet voor 15 juli te betalen, waar je geld naar over kan maken vind je in de link.
We gaan er vanuit dat er dit jaar weer veel kinderen meedoen, zodat we met elkaar een mooie start van het nieuwe seizoen kunnen maken.

Hulpouders hebben we hard nodig
Zoals ieder jaar kunnen we de voetbalvakantieweek niet verzorgen zonder vrijwilligers. We hebben weer veel vrijwilligers nodig om onze kinderen een fantastische week te bezorgen. Wil jij ons dit jaar helpen? Geef het aan op het aanvraagformulier waar wij jou kunnen indelen. Denk hierbij aan pannenkoekenbakkers, hulp bij het opzetten en afbreken van de tenten, trainers, spelleiders, lunchmoeders, halen en brengen naar Duinrell, etc.
Vele handen maken licht werk! Daarnaast leer je mensen kennen op de club en is het natuurlijk ook gewoon beregezellig met elkaar.

Groeten, Commissie Voetbalvakantieweek