Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

ALV Supportersvereniging 6 maart

maart 6 @ 20:00 - 21:00

De Supportersvereniging Rood Geel nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke gehouden zal worden op dinsdag 6 maart 2018 a.s. in de bestuurskamer. Aanvang: 20:00 uur, koffie staat klaar vanaf 19:45 uur.

 Agenda:
1) Opening.

2) Mededelingen en ingekomen stukken.

3) Goedkeuring Notulen ALV 14 maart 2017.

4) Financiële jaarcijfers over het jaar 2017.

5) Verslag kascommissie (Jan Roos en Jeroen Desar).

6) Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie: Kascommissie bestaat nu uit Jan Roos en Jeroen Desar. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Jeroen Desar en Jan Lindhout , aan te vullen met nieuw reservelid.

7) Voorstellen vanuit leden mbt te ontplooien (nieuwe) activiteiten. Heb je ideeën, kritische noten, geef ze aan bij het bestuur.

8) Bestuursverkiezingen.

Volgens rooster is dit jaar Nanne Batenburg aftredend en die stelt zich herkiesbaar.

Jolanda van Hoekelen heeft besloten om dit jaar tussentijds af te treden.

Het bestuur stelt in te stemmen met Nicole Dokter als opvolger van Jolanda.

Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie vanuit de leden van Rood Geel, kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend.

Dit moet dan uiterlijk 27 februari 2018 ingediend zijn bij het secretariaat, kan ook via [email protected]

9) Rondvraag.

10) Sluiting.

 Algemeen

De financiële bescheiden die behoren bij agendapunt 4, liggen voor aanvang van de vergadering gereed. De notulen zoals genoemd in agendapunt 3, worden op verzoek per e-mail opgestuurd.

Dan wel even een berichtje sturen naar [email protected]

Gegevens

Datum:
maart 6
Tijd:
20:00 - 21:00