Kantine eerder dicht

Zaterdagavond 14 april, is er weer de Big Party.

Dus heeft de organisatie eventjes tijd nodig om de voorbereidingen te treffen.

Derhalve is de kantine vanaf 19:30 uur gesloten.

De kantinecommissie, mede namens Bestuur en Feestcomite.