Kantinetijden zaterdag

Zaterdag 12 januari a.s. is de kantine geopend vanaf 08:00 uur.

Gezien het wedstrijd programma, is de keuken vroeger dicht dan “normaal”.

Zegt het voort.

Kantinecommissie, mede namens Bestuur