Ukken

Start ukken training

Voetballertjes die nog geen zes jaar zijn, noemen we bij de voetbalvereniging Ter Leede “Ukken”. Ukken voetbal is bedoeld om jonge kinderen van ongeveer vier jaar spelenderwijs de eerste ervaringen met het voetbal te laten opdoen. Op deze manier hopen wij dat de overgang naar het “echte” voetbal soepel verloopt. Vanaf de leeftijd van zes jaar kunnen kinderen officieel lid worden van de vereniging en mogen zij formeel bij de F-pupillen of mini’s voetballen.

Elke zaterdagmorgen staat een aantal ervaren trainers en spelleiders vanaf 9.30 uur klaar om de Ukken training te geven. Onder deskundige leiding zetten onze jonge voetballertjes daar de eerste schreden op hun hopelijk lange voetbalcarrièrepad. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat degenen die meedoen in sportkleren aan de training deelnemen.

In de winterperiode trainen de jongere Ukken in de zaal van sporthal de Wasbeek. De oudere Ukken blijven, als de weersomstandigheden het toelaten, op het veld trainen. Het meedoen aan Ukkentraining verplicht tot niets en is nog gratis ook!

Ukken die toe zijn aan een volgende stap mogen formeel naar de F-pupillen. Hier kunnen ze echter tegenstanders van (bijna) 9 jaar tegenkomen. Het grote leeftijdsverschil, oplopend tot 4 jaar maakt he voor de jonge 5-6-jarige spelers, ondanks hun voetbalkwaliteiten, fysiek bijna onmogelijk een positief (voetbalresultaat) te behalen. Nederlagen van 20-0 zijn daarbij geen uitzondering. Buiten dat dit voor het “moraal” natuurlijk niet best is, leren ze er in de praktijk ook veel minder door dan eigenlijk zou kunnen en moeten.

Om die reden is een aantal seizoenen geleden gestart met een interne, 4-tegen-4 mini-competitie, de zogenaamde Euro league. De Euro League speelt iedere zaterdag wedstrijdjes, de start hiervan is om 10.45 uur. Daarnaast is er voor deze kinderen een training op woensdagmiddag. In principe is deze eerste kennismaking gratis. Stroomt uw kind door naar Euro-league dan is er vanaf het jaar dat het kind 6 wordt een gereduceerde contributie verschuldigd. Kinderen die voor het eind van het jaar waarin ze starten 6 jaar of ouder zijn moeten lid worden van de vereniging, waarbij we wel een iets lagere contributie rekenen dan bij de F-pupillen.

Voor meer informatie over het Ukken en Euroleague voetbal kun je terecht bij de man die deze jeugdgroepen al meer dan 25 jaar organiseert, Jaap Schaap