Vertrouwenscommissie

Vertrouwenscontactpersonen bij vv Ter Leede

vv Ter Leede wil een veilige omgeving bieden, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging.
Om dit te handhaven zijn verschillende gedragsregels opgesteld en verankerd in ons Huishoudelijk reglement. Verderop vind je een link naar deze regels met een verdere toelichting.
We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend en ongewenst gedrag zoals o.a. pesten, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen, om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft echter uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend en ongewenst gedrag niet voorkomen kon worden. Binnen Ter Leede willen wij dit graag voor zijn.
Dat is dan ook één van de redenen waarom Ter Leede twee vertrouwenscontactpersonen (VCP)  heeft aangesteld én alle vrijwilligers die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vraagt.

Nadere uitleg over wat de VCP doet en waarvoor je bij haar of hem terecht kunt vind je hier, voor uitleg en informatie over de VOG kun je hier terecht.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen bij VV Ter Leede?

Miranda Hoogeveen – Vertrouwenscontactpersoon
Tel. 06-15639375 of mail naar Miranda Hoogeveen.

Marcel Vonk – Vertrouwenscontactpersoon
Tel. 06-29096368 of mail naar Marcel Vonk.

Documenten gedragsregels:
In onderstaande documenten wordt nader ingegaan op de onderwerpen Fair Play, pesten en SI (seksuele intimidatie).

Gedragsregels sportiviteit en respect: Fair Play

Beleid pesten

Preventie en gedragsregels seksuele intimidatie