Jeugdsponsoring

Bij de Ter Leede jeugd worden de zaken die met voetbal te maken hebben zoals de velden, trainers, materiaal, zaalhuur en dergelijke betaald uit de contributie inkomsten, kantine opbrengst en dergelijke. We willen als jeugdafdeling echter meer, zoals er uniform bijlopen op de velden. Ook willen we onze vereniging aantrekkelijker maken voor jonge sporters om naast voetbal ook met enige regelmaat andere activiteiten te organiseren.

Denk daarbij aan zaken als de voetbalvakantieweek, sinterklaas, bezoekjes aan eredivisie en interland wedstrijden. Voor al deze activiteiten geldt dat ze geld kosten en niet uit de regulaire verenigingsinkomsten betaald kunnen worden. Naast door de jeugd zelf gegenereerde inkomsten als loterijen en andere acties is sponsoring hierbij een onontbeerlijke inkomsten bron.
Waar moeten we daarbij aan denken?

uk-tot-a

Club van Uk tot A.
Ter Leede is bijzonder trots op deze nauw aan haar jeugd verbonden stichting. Via bijdragen van particulieren (ouders), bedrijven van minimaal € 50,- en het organiseren van acties maakt de stichting het mogelijk activiteiten te organiseren die anders niet of uitsluitend met een hoge eigen bijdrage mogelijk zouden zijn geweest. De bijdragen worden volgens de stichtingsdoelstelling zo breed mogelijk besteed. Verder vindt de besteding altijd plaats via of in overleg met de Jeugdcommissie. Geef je op als begunstiger!
Kijk voor meer informatie op www.uktota.nl of stel je vraag via [email protected].

Kledingplan.
Bij de Ter Leede jeugd kennen we een kledingplan. Via een eigen bijdrage van € 2,- per maand ontvangt ieder jeugdlid een set wedstrijdkleding bestaande uit een Robey-shirt en broek, beide voorzien van het verenigingslogo.

We kunnen de eigen bijdrage laag houden omdat  onze shirtsponsor, AW-groep , een deel van de kosten voor haar rekening neemt.
Al onze wedstrijdkleding is overigens afkomstig van de verenigingsleverancier van Ter Leede, L.J. Sport uit Sassenheim.

Overige kledingsponsoring.
Buiten het kledingplan zijn er uiteraard ook andere sponsor mogelijkheden. Denk daarbij aan het sponsoren van trainingspakken, inloopshirts, wedstrijdballen en dergelijke, maar het is ook mogelijk activiteiten te sponsoren.
Bedenk daarbij wel dat indien het om sportkleding gaat, deze dient te worden aangeschaft bij de verenigingsleverancier, L.J. Sport.
Meer informatie via dit e-mail adres.
ljsport