Lidmaatschap

 

Je wordt lid van Ter Leede door het invullen van het aanmeldingsformulier.

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar. Bij tussentijdse opzegging ben je wel het volledige contributie bedrag verschuldigd. Elk jaar wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd, tenzij je je voor 1 juli als lid afmeldt via het opzeggingsformulier of schriftelijk bij de secretaris van de vereniging. Je ontvangt een bevestiging van je opzegging.

Als nieuw lid stem je in met onze statuten en het huishoudelijk reglement. Daarmee onderschrijf je ondermeer ons beleid ten aanzien van normen en waarden, ons vrijwilligersbeleid en ga je akkoord met automatische incasso van de verschuldigde contributie en de kosten voor het kledingplan. De contributie wordt in 2 delen geïncasseerd, het eerste normaliter in augustus, het tweede deel eind november.

Verder vragen we je om een eventuele adreswijziging, verandering van telefoonnummer of e-mailadres eveneens aan de ledenadministratie door te geven via het wijzigingsformulier.

Heb je al eerder in clubverband gevoetbald, dan heb je formele overschrijving van de vorige vereniging naar Ter Leede nodig. Daarvoor moet je je op tijd afmelden als lid van je oude vereniging, die je vervolgens als actief speler afmeld bij de KNVB.
Tenzij er zwaarwegende redenen zijn (verhuizingen, studie, e.d.) moeten de overschrijvingen (in ieder geval je aanmelding bij Ter Leede) uiterlijk 15 juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen bij de KNVB binnen zijn. Wanneer je in een lager team gaat spelen (categorie B) zijn de mogelijkheden wat ruimer.

Informeer bij twijfel altijd even bij de secretaris of ledenadministratie.

Kledingplan jeugd.
Met uitzondering van Ukken en Euro league spelers vallen alle jeugdleden onder het Kledingplan.
Hierbij ontvangt iedere speler een Ter Leede shirt en short in bruikleen.
Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 24,-  per seizoen en eenmalig € 10,- inschrijfkosten.
Eenmalig ontvangt een nieuw lid een bon voor gratis voetbalkousen.
Het Kledingplan bij de jeugd wordt mede mogelijk gemaakt door onze shirtsponsor Autocentrum Beelen in Lisserbroek

Hieronder vind je de contributie bedragen zoals die voor het seizoen 2017-2018 gelden:

Leeftijd en categorieContributie 
0 t/m 5 jaar€ 0,00
6 jaar Euro league/mini F€ 0,00
6 t/m 11 jaar€ 149,00
12 t/m 17 jaar€ 185,00
18 jaar en ouder (Senior lid)€ 230,00
Niet spelend lid€ 108,00
Donateur met toegang TL 1€ 87,00
Donateur€ 57,00

Belangrijk!

Voor inwoners van Teylingen is het mogelijk om via de gemeente Teylingen korting op de contributie te krijgen. Het lid (of bij kinderen tot 23 jaar de ouders) moet of moeten dan wel aan bepaalde inkomenscriteria voldoen. Meer bijzonderheden vind je op de www.teylingen.nl (Sport- en cultuurkorting).

Kom je tot de slosom dat je in aanmerking komt voor deze korting? Vul dan dit formulier in en stuur het naar vv Ter Leede, T.a.v. de ledenadministratie, Postbus 162, 2170 AD Sassenheim of per e-mail naar de ledenadministratie.