Jeugdcommissie

Binnen het bestuur van de vv Ter Leede is er één lid speciaal verantwoordelijk voor alle jeugdzaken. Dit bestuurslid, ook wel Jeugdvoorzitter genoemd, wordt bij zijn taak geholpen door:

– Een JC lid belast met Voetbaltechnische zaken. Deze wordt voor de implementatie van het technisch beleid bij resp. junioren, pupillen en meisjes geassisteerd door een  3-tal Technisch jeugdcoördinatoren.
– Een Algemeen jeugdcoördinator, die samen met de coördinator per geleding zorgt  voor de organisatie rond competitie en wedstrijden.
– Een JC lid PR & Communicatie, met als belangrijkste taak het bewaken van de momenten waarop met steakhouders moet worden gecommuniceerd en de opvolging daarvan.
– Een jeugdsecretaris/-penningmeester

Daarnaast zij er een aantal vrijwilligers die zich al dan niet in commissieverband bezig houden met de facilitaire zaken.

Voor de aansturing van de jeugdorganisatie (beleid en uitvoering) is de Jeugdcommissie in het leven geroepen.
Hierin vinden we de volgende functionarissen terug:

 • Jeugdvoorzitter
 • Jeugdsecretaris/-penningmeester
 • PR en communicatie
 • Algemeen jeugdcoördinator
 • Voetbaltechnische zaken

Onder de jeugdorganisatie vallen (al dan niet in commissieverband) verder een aantal medewerkers die zaken regelen die faciliterend van aard zijn:

 • De activiteitencommissie, belast met het opstellen en uitvoeren van het programma van niet-voetbal activiteiten.
 • De toernooicommissie die zich bezig houdt met het organiseren van de eigen jeugdtoernooien en verder de inschrijving voor toernooien bij andere verenigingen verzorgt.
 • Jeugdsponsoring, met de focus op het werven van sponsoren
 • Webredactie, publicatie van jeugdnieuws en teaminformatie
 • Organisatie rond gastvrouwen en gastheren op wedstrijddagen.
 • Beheer materiaal en (sponsor)kleding
 • Inning van de bijdrage van leden aan het kledingplan.

De rol van de technische- en wedstrijdorganisatie (trainers en teambegeleiders) wordt in de volgende hoofdstukken behandeld.

Verder willen we hier nog een 2-tal commissies noemen, die weliswaar niet onder de jeugdorganisatie vallen, maar wel vooral voor de jeugd aan de slag zijn, te weten het Wedstrijdsecretariaat (veld- en kleedkamer indelingen en contact KNVB) en de Scheidsrechterscommissie, die de arbitrage regelt.