Vrijwilligersbeleid

Om onze vereniging draaiende te houden zijn we sterk afhankelijk van vrijwilligers.

Hoewel hun aantal bij Ter Leede (nog) gunstig afsteekt bij veel andere verenigingen, hebben ook wij te maken met een oplopend tekort. Om die reden vragen wij leden en ouders van jongeren dringend om, naast taken rondom het team zoals het periodiek wassen van kleding, vervoer naar uitwedstrijden en het zo nu en dan schrijven van een wedstrijdverslag, zich ook in te zetten voor andere vrijwilligerstaken.

Te denken valt aan teambegeleider, hulptrainer, gastvrouw en dergelijke, maar ook voor meer algemene taken als barmedewerker, (licht) onderhoudswerk aan onze accommodatie en taken op het organisatorisch vlak zijn er regelmatig vacatures.

Op dit moment vragen wij onze leden en de ouders van onze jeugdleden nog min of meer “vrijwillig” om bepaalde taken op zich te nemen, maar als de tekorten verder oplopen sluiten we voor de toekomst een verplichting tot het uitvoeren van een bepaald aantal vrijwilligers uren niet uit.

Voor inlichtingen over beschikbare vrijwilligerstaken kun je natuurlijk altijd contact opnemen met één van de elders op de website genoemde bestuurs- of commissieleden of met de verenigingsbreed opererende vrijwilligerscommissie bereikbaar via e-mail.

Wij moeten met elkaar voorkomen dat er te veel werk op de schouders van te weinig mensen terecht komt, want ‘Ter Leede, dat zijn wij allemaal!’

Verder is het voor de kinderen en voor de vereniging belangrijk én wenselijk dat de ouders betrokken zijn bij hun voetballende kind. Deze betrokkenheid kun je als ouder natuurlijk ook tonen door regelmatig als supporter langs de lijn te staan! En het kan ook achteraf nog wel eens heel gezellig zijn!