Organisatiebeleid

De algemene leiding van de vereniging berust bij het bestuur en bestaat uit zeven personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

De “dagelijkse” voetbalpraktijk wordt bij Ter Leede vrij autonoom bestierd door commissies. Het damesvoetbal wordt georganiseerd door de Damescommissie en het jeugdvoetbal door de Jeugdcommissie. Bij de Heren senioren zijn de verantwoordelijkheden gesplitst. Het puur prestatieve deel (TL1, 2 en 3) valt onder de Stichting Topvoetbal Ter Leede en de overige senioren vallen onder de secretaris samen met het Wedstrijdsecretariaat.

Ook de ondersteunende activiteiten worden geregeld via commissies. Zo zijn er het Accommodatieteam, de Kantinecommissie, de Scheidsrechterscommissie, de Vrijwilligerscommissie alsmede de diverse Commerciële commissies.

Min of meer los van de vereniging opereren verder nog de supportersvereniging Rood-Geel (o.a. activiteiten, busreizen, merchandising), Ter Ladies (fondsenwerving Dames) de Club van Uk-tot-A (fondsenwerving jeugdactiviteiten) en de Businessclub Ter Leede (fondsenwerving TL1,2 en 3).

Tenslotte zijn er binnen de Jeugdcommissie nog een tweetal sub-commissies actief, de Activiteitencommissie en Toernooicommissie.

In het volgende hoofdstuk volgt een overzicht van de samenstelling van bestuur en de diverse commissies. De samenstelling van Damescommissie, Jeugdcommissie en Heren (senioren) zijn te vinden achter de knoppen Dames, Jeugd en Heren op de homepage.