Beloningsbeleid V.V. Ter Leede

Hieronder beschrijven wij ons beleid ten aanzien van beloning van vrijwilligers van voetbal vereniging Ter Leede.

  • Vrijwilligers worden niet betaald
  • Er kan een vrijwilligersvergoeding worden uitbetaald ter compensatie van gemaakte kosten
  • Beloningen in de vorm van vrijwilligersvergoedingen worden vastgesteld door het bestuur
  • De hoogte van de vrijwilligersvergoedingen zal nooit de door de belastingdienst beschreven maximum vergoeding overschrijden
  • Uitbetaling wordt verzorgd door de penningmeester
  • Uitbetaling zal 2 maal per seizoen plaatsvinden
  • Vrijwilligers worden geregistreerd door de ledenadministratie
  • Beloning in de vorm van een onderscheiding/erelidmaatschap worden door het bestuur vastgesteld, zie huishoudelijk regelement
  • Vrijwilligers worden ondersteund d.m.v. opleiding, bijscholing / training, vrijwilligerscertificaat.

Informatie belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/

Huishoudelijk reglement:

Huishoudelijk reglement