Euro League

Ukken die toe zijn aan een volgende stap mogen formeel naar de F-pupillen. Hier kunnen ze echter tegenstanders van (bijna) 9 jaar tegenkomen. Het grote leeftijdsverschil, oplopend tot 4 jaar maakt he voor de jonge 5-6-jarige spelers, ondanks hun voetbalkwaliteiten, fysiek bijna onmogelijk een positief (voetbalresultaat) te behalen. Nederlagen van 20-0 zijn daarbij geen uitzondering. Buiten dat dit voor het “moraal” natuurlijk niet best is, leren ze er in de praktijk ook veel minder door dan eigenlijk zou kunnen en moeten.

Om die reden is een aantal seizoenen geleden gestart met een interne, 4-tegen-4 mini-competitie, de zogenaamde Euro league. De Euro League speelt iedere zaterdag wedstrijdjes, de start hiervan is om 10.45 uur. Daarnaast is er voor deze kinderen een training op woensdagmiddag. In principe is deze eerste kennismaking gratis. Stroomt uw kind door naar Euro-league dan is er vanaf het jaar dat het kind 6 wordt een gereduceerde contributie verschuldigd. Kinderen die voor het eind van het jaar waarin ze starten 6 jaar of ouder zijn moeten lid worden van de vereniging, waarbij we wel een iets lagere contributie rekenen dan bij de F-pupillen.

Voor meer informatie over het Ukken en Euroleague voetbal kun je terecht bij de man die deze jeugdgroepen al meer dan 25 jaar organiseert, Jaap Schaap