Procedure van afgelastingen

Omdat we bij veldvoetbal afhankelijk zijn van het weer kunnen wedstrijden of trainingen afgelast worden.

Omdat we over kunstgrasvelden beschikken moet rekening gehouden worden met het feit dat de daarop te spelen wedstrijden of trainingen minder snel afgelast worden.

1. Afgelastingen van wedstrijden
Afgelastingen kunnen worden bepaald door KNVB, door de consul of door de scheidsrechter.

1.1. Algehele afgelastingen door de KNVB
Algehele afgelasting gebeurt door de KNVB op de vrijdag voorafgaande aan speeldag, op basis van de verwachte gesteldheid van de velden op de zaterdag.

Deze afgelasting staat op de vrijdag in de loop van de dag op NOS teletekst pagina 603. Verder wordt er in ieder geval op www.terleede.nl -> Afgelastingen en evenementen melding van gemaakt.

De KNVB maakt onderscheid tussen landelijke en districtscompetities. In onderstaand overzicht is aangegeven in welke categorie de verschillende Ter Leede teams vallen:

Categorie

Ter Leede teams

Landelijk

Heren 1, Dames 1, Dames 2

District West II, Categorie A

Heren 2, Heren 3, A1, B1, C1, D1

District West II, Categorie B

Overige teams

1.2. Afgelasting door de consul op de zaterdag
Op zaterdagmorgen om 07:15 uur keurt de consul de velden. Dat duurt even, dus of de wedstrijden op Sportpark Roodemolen doorgaan, is pas vanaf 07:30 uur bekend.

Vanaf dat moment kan naar het clubhuis gebeld worden (0252-210174) voor de status. Dit geldt ook voor gemelde afgelastingen van uitwedstrijden. Bovendien worden afgelastingen vermeld op www.terleede.nl en in het kastje buiten bij de ingang van het clubgebouw.

1.3. Afgelasting door de scheidsrechter
In laatste instantie kan een wedstrijd worden afgelast door de scheidsrechter. In voorkomende gevallen zal dit pas kort voor het geplande begin van de wedstrijd zijn en is het moeilijk betrokkenen daar ruim op tijd voor te waarschuwen. Uiteraard worden dergelijke afgelasting zodra ze bekend zijn wel via de eerder genoemde kanalen gemeld.

1.4. Oefenwedstrijden
Ondanks de afgelastingen van officiële competitie- of bekerwedstrijden kan er op de betreffende zaterdag toch nog wel her en der gevoetbald worden. Coördinatoren gaan met andere verenigingen bellen voor oefenpotjes. Zodra deze oefenwedstrijden bekend zijn, zullen de spelers en speelsters door hun begeleiders worden gebeld.

Om te weten of en waar deze oefenwedstrijden plaatsvinden, kijk op www.terleede.nl of bel met je begeleider of naar het clubhuis (0252-210174).

2. Afgelastingen van trainingen
Ook trainingen kunnen ten gevolge van de weersgesteldheid afgelast worden. Deze afgelastingen worden gedaan door de consul. Melding van een afgelasting wordt gedaan via www.terleede.nl of wordt via de trainers, begeleiders of coördinatoren telefonisch doorgegeven.

Rangorde bij afgelastingen

Heb je de hele week hard getraind en uitgekeken naar je zaterdagse wedstrijd en dan lees je plotseling dat je wedstrijd is afgelast. Da’s best vervelend. Maar hoe zit het nou precies bij afgelastingen?

Los van de situatie op het eigen sportpark kan er door de KNVB een ALGEMENE afgelasting worden uitgevaardigd. Zie teletekst pagina 603. Kijk op de website of er dan bij Ter Leede een zogenaamd schaduwprogramma wordt afgewerkt.

De eerst verantwoordelijke die op de vroege zaterdagmorgen de velden op bespeelbaarheid controleert is de CONSUL. Bij Ter Leede wordt die taak uitgeoefend door Rob Gerrits en Peter van der Heiden. Trouw, om 7.00 uur lopen Rob of Peter de velden langs om te beoordelen of er wel gevoetbald kan worden. Vaak is hun optreden natuurlijk alleen formeel, omdat er in geen week een druppel regen is gevallen. Maar soms ook spannend als het water vanaf vrijdagmorgen aan-een-stuk naar beneden komt vallen.

Als de consul besluit tot algehele afgelasting, gaan alle wedstrijden THUIS dus niet door. Maar je uitwedstrijd in Leiderdorp zou zo maar door kunnen gaan. Bekijk de website!

Bij een gedeeltelijke afgelasting geeft de consul aan welke velden naar zijn oordeel NIET voor bespelen in aanmerking komen. Vaak moet er dan ook nog geschoven worden, omdat niet alle teams van Ter Leede in dezelfde categorie zijn ingedeeld. Daarin is een rangorde opgenomen die bij de keuze “wie speelt wel, en wie niet” moet worden uitgewerkt.

Vooral omdat we nu ook kunstgrasvelden hebben wordt de keuze een stuk lastiger. Een wedstrijd van een lager spelend team op kunstgras, moet soms plaats maken voor een hoger spelend team dat zijn wedstrijd op gras ziet worden afgelast.

Wedstrijden uit categorie A moeten voorrang krijgen boven wedstrijden uit categorie B, waarbij in principe het standaardteam altijd dient te spelen.
Bij een gedeeltelijke afgelasting van terreinen hebben de elftallen die zijn ingedeeld in een poule die na afloop van de reguliere competitie nog een extra reeks wedstrijden moeten afwerken, voorrang op de overige elftallen. Hier moet je denken aan nacompetitie en beker.
De rest van de competitiewedstrijden moeten spelen in volgorde van de nog te spelen wedstrijden. Met andere woorden: teams die een achterstand hebben in de competitie gaan voor op teams die tot die datum alles al hebben gespeeld. Wordt niet voldaan aan deze volgorde, dan hangt de vereniging een boete of zelfs 3 punten mindering boven het hoofd, per team dat niet in de juiste chronologische volgorde is geplaatst.
We hopen dat een en ander zo duidelijk is, zodat de leden en ouders begrip kunnen opbrengen voor de situatie waarin Ter Leede verkeert na gedeeltelijke afgelastingen en de rangorde van de te plaatsen teams op kunstgras van diezelfde wedstrijd dag.

wedstrijdsecretariaat Ter Leede
ws@terleede.nl