Voetbal

Aan het jeugdvoetbal bij Ter Leede liggen drie pijlers ten grondslag:

  1. Plezier – Sfeer en enthousiasme.
  2. Respect, voor elkaar en elkaars spullen.
  3. Resultaat in zowel prestatie als ontwikkeling.

Plezier beleven aan het voetbalspel met oog voor de (gedrags)regels, met respect voor elkaar en elkaars spullen en als doel een goede prestatie en ontwikkeling.

Er is ruimte voor voetbal op het eigen niveau, meer recreatief voor de minder getalenteerde voetballers en prestatief voor degenen waar misschien wel een potentiële eerste elftalspeler in schuilt. Met name voor die laatste groep is recentelijk ons technisch beleid dusdanig bijgesteld dat er een betere aansluiting kan worden verkregen bij het ambitieniveau van de senioren (Dames 1 en Heren 1).

Het uiteindelijke doel is dat er meer jongens en meiden uit de eigen kweek doorstromen naar de hoogste senioren regionen. Daarom willen we alle standaard teams op hoofdklasse niveau krijgen en houden.

Het technisch jeugdbeleid wordt vorm gegeven onder verantwoordelijkheid van betreffende JC-lid, door een drietal Technisch jeugdcoördinatoren (pupillen, junioren en meiden) die samen met de hoofdtrainers per groepering ook staan voor de uitvoering.

Eén van de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan is dat de trainingen kwalitatief en kwantitatief op orde moeten zijn. Voor de kwaliteit is de (gediplomeerde) hoofdtrainer verantwoordelijk daarbij in de uitvoering geassisteerd door een aantal trainers (ook zoveel mogelijk gediplomeerd).

Ter Leede biedt al haar jeugdleden standaard 2x per week een training aan.
Het streven is er op gericht deze frequentie voor de 1e selectieteams op te schroeven naar 3x per week. Daarnaast is er speciale aandacht voor talentontwikkeling. Middels een hoofdkeeperstrainer met een aantal assistent trainers is er ook ruime aandacht voor de opleiding van keepers.

Het is ons doel om alle standaardteams op Hoofdklasse niveau te laten voetballen.
Mits we aan een aantal voorwaarden kunnen voldoen (zo zal het aantal jeugdspelers nog met 50 à 75 moeten groeien) hopen we rond 2016 deze doelstelling te hebben bereikt. Voor het trainingsschema (dagen van de week en tijdstippen) verwijzen we je naar het trainingsschema onder de knop Programma en Uitslagen elders op deze site.