Wedstrijden

Tijdens het seizoen, dat loopt van september tot mei, wordt er op zaterdag gevoetbald in de regulaire KNVB competitie. Het wedstrijdprogramma staat steeds 2 weken vooruit op de website. Hier zie je ook of je uit of thuis speelt.

Alle teams hebben minimaal één, maar meestal twee vaste begeleiders. De taken van de begeleiders zijn velerlei. Zij bepalen de uiteindelijke opstelling, regelen de wissels, verzorgen de coaching en zien toe op de naleving van de regels. Vanaf de D/MD-groepering zorgen ze ook voor het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier. Een compleet overzicht van datgene wat er van de begeleiders verwacht wordt staat in de begeleidergids welke je kunt vinden bij Jeugddocumenten. Ook van ouders verwachten we het één en ander.

Bij toerbeurt zorgen ze voor het transport naar uitwedstrijden en doen de teamwas. Het handigst is het om hier een rooster voor op te stellen.
Verder is het de bedoeling dat één van de spelers of ouders een wedstrijdverslag maakt en dat voor plaatsing op de website inzendt naar de webredactie. Wanneer je er een paar foto’s bij doet, kunnen we die ook plaatsen. Bedenk verder dat het voor jeugdige voetballers belangrijk is dat er supporters (ouders, broers en zusters, opa’s en oma’s) aanwezig zijn. Wel vragen we supporters zich te beperken tot aanmoedigen van de spelers. Laat de coaching en dergelijke aan de begeleider over!

Alles wat er vooraf moet worden geregeld om een team in de “wei” te krijgen wordt georganiseerd door de Algemeen jeugdcoördinator en de coördinatoren per geleding. Zij regelen onder andere de begeleiding, zorgen er voor dat, in samenwerking met het wedstrijdsecretariaat, de teams worden aangemeld bij de KNVB en regelen oefenwedstrijden.

Gedurende de competitie lossen zij de kleine en grote problemen bij een team op en verzorgen zij de afschrijfdienst. Wanneer je ruim van tevoren weet dat je zaterdags niet kunt spelen geef dit dan door aan je begeleider en meld dit per e-mail aan de afschrijfdienst. Als je door ziekte of een blessure pas in de loop van de week weet dat je niet kunt spelen stuur dan ook een mailtje. Per e-mail afmelden kan  tot uiterlijk donderdagavond 22.00 uur. Last minute afmeldingen kunnen  vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur telefonisch worden doorgegeven via  telefoonnummer 0252-210174.

De coördinatoren zullen tijdens de afschrijfdienst proberen de open gevallen plaatsen op te vullen met spelers uit andere teams. Wanneer op de zaterdagochtend blijkt dat je toch niet kunt spelen, neem dan zo snel mogelijk contact op met één van de begeleiders.

Wegblijven zonder afmelden kan uiteraard niet!