Lid worden

Enige voorwaarden aangaande het lidmaatschap: #1: De contributie wordt jaarlijks in 2 delen geïnd via automatische incasso (eind augustus en eind november) op bovenvermeld rekeningnummer. Rekeningnummerwijziging graag doorgeven via het wijzigingsformulier of per e-mail. #2: De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten. #3: Van leden en de ouders/verzorgers van jeugdleden wordt een bijdrage verwacht aan de vrijwilligerstaken binnen de vereniging #4: Vanwege het Ter Leede kledingplan ontvangen jeugdleden een voetbalshirtje en –broekje in bruikleen. Hiervoor wordt van de jeugdleden een bijdrage gevraagd van € 2,- per maand (€ 24,- per jaar). Eenmalig wordt € 10,- inschrijfkosten gevraagd. Dit bedrag wordt eveneens via automatische incasso op het vermelde IBAN-nummer geïnd en wel in de maand september. #5: Je geeft je op als lid voor een heel seizoen (1 juli tot en met 30 juni van het jaar daar op) en bent ook wanneer je voor het eind van het seizoen stopt over het gehele seizoen contributie verschuldigd. Opzeggen via het opzeggingsformulier of schriftelijk bij de ledenadministratie of secretaris, voor 1 juli dus!