Verenigingsadres

Bezoekadres/Clubhuis: Postadres:
Roodemolenweg 10 Postbus 162
2171 AX  Sassenheim 2170 AD  Sassenheim
Telefoon : 0252 – 210 174
Mailadres(sen): Zie “Wie doet wat
IBAN: NL83RABO0357234138
Vertrouwenspersonen Jan Vonk  –  06-2074 7844
Miranda Hoogeveen – 06-15639375