LED-verlichting

Beste leden en vrijwilligers van Teylingen en Ter Leede,

Wij staan als clubs al langer voor de uitdaging om de verouderde huidige verlichting van ons sportpark in een nieuw jasje te steken.

In gezamenlijkheid hebben we, onder de vleugels van opdrachtgever Stichting Exploitatie Sportpark Roodemolen (SESRM), een keuze gemaakt voor een leverancier van LED-verlichting. Hiermee slaan wij een dubbelslag: wij kiezen voor duurzaamheid vanuit milieuoverwegingen! Dit levert binnen vijf jaar al financieel voordeel op.

Er is samen met de Groene Club (www.degroeneclub.nl) een stappenplan doorlopen. Deze organisatie is in 2017 door de KNVB opgericht om verenigingen te ondersteunen in verduurzaming. Vanuit het stappenplan zijn keuzes voor materialen en een leverancier gemaakt. In de zomer is door de SESRM een opdracht verstrekt aan Luximprove voor de levering en plaatsing van de verlichting.

Dit project zal op maandag 7 oktober in uitvoering gaan en zal gefaseerd over ons sportpark worden uitgerold. De verwachting is dat de werkzaamheden binnen vier weken zijn afgerond.

Uiteraard gaat dit ook iets vragen. Er zullen momenten zijn dat er geen verlichting op bepaalde velden is. Dit heeft met name gevolgen voor de trainingen. Onze roostercommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van beide verenigingen en zij zullen proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken. Op voorhand vragen wij begrip en flexibiliteit rond de uitvoering van dit project.

Kees Luijk zal contactpersoon zijn voor dit project.

Wij zijn blij met de stap voorwaarts die wij hier mee maken!

De besturen van v.v. Ter Leede en r.k.v.v. Teylingen