Algemeen

Zorg voor een correcte foto in de Wedstrijdzaken app.

Belangrijk voor alle voetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en ouder, is dat zij een correcte foto in Sportlink/de Wedstrijdzaken app hebben.
Met een correcte foto bedoelen we een foto waar je duidelijk herkenbaar op staat en die niet al te oud is. Gebruik geen foto’s waar ook andere personen op staan, want dan wordt het voor de scheidsrechter een beetje lastig controleren. Ook voor een foto waar je in de verte een bal staat hoog te houden krijg je de handen niet op elkaar. Bij voorkeur iets pasfoto-achtigs dus!
Tot en met 31 oktober kunnen leden of onder 16 ouders zelf hun spelerspasfoto muteren via de Voetbal.nl-app of de KNVB Wedstrijdzaken-app. Een teammanager kan via de Wedstrijdzaken-app de foto’s van alle teamleden wijzigen. Tot 1 november kan ook de ledenadministrateur dit voor je doen. Stuur dan een foto naar de ledenadministratie.
Daarna hebben we de KNVB nodig om de foto te vervangen.
Extra werk, dus wees er voor 1 november bij!

Rabo-ClubSupport: Stemmen kan nog tot 25 oktober ….

De afgelopen weken hebben we je op deze website geïnformeerd over de Rabo ClubSupport.
Via deze actie kunnen Rabo-leden (niet-zakelijke klanten met een betaalrekening) middels een stemming € 100.000,- verdelen over de 201 deelnemende verenigingen en stichtingen in de Bollenstreek.
Stemmen op je favoriete vereniging of stichting kan via de Rabo-app.
Hoe staat vermeld op de speciale ClubSupport website www.rabo.nl/clubsupport  .
Daar staat ook hoe je kunt stemmen als je de Rabo-app niet gebruikt.
Wij hopen uiteraard dat één of meerdere van de stemmen die je mag uitbrengen naar Ter Leede gaan!

Mag iedere Rabo-rekeninghouder stemmen?
Ja, maar niet zonder meer. Je moet je wel eerst als lid registreren.
Dat regel je snel via bovengenoemde website.

Stemmen kan tot en met 25 oktober!

Alvast bedankt!

Coronaprotocol zaterdag ongewijzigd

Beste Leden

Afgelopen week zijn de nieuwe maatregelen door het kabinet gepresenteerd. De twee belangrijkste maatregelen die betrekking hebben op het voetballen zijn; er mag geen publiek meer komen bij amateurwedstrijden -dit geldt voor zowel alle jeugd- en seniorenwedstrijden als de trainingen- en de kantine moet dicht. Deze maatregelen gelden in ieder geval voor de komende drie weken.

Deze maatregel heeft wel een aantal gevolgen die afgelopen dinsdag zijn ingegaan en waar we vooral vanaf zaterdag mee te maken krijgen.

We beseffen dat deze maatregelen niet allemaal even vriendelijk zijn maar moeten worden ingevoerd om het voetballen mogelijk te maken. In algemene zin geldt dat het complex m.u.v. de jeugdcommissiekamer en de kleedkamers dicht zal blijven. De toiletten zijn toegankelijk via de hoofdingang van de kantine of in de gang naar de kleedkamers.

In de jeugdcommissiekamer zijn twee personen aanwezig voor de opvang van bezoekende teams, scheidsrechter en administratie. Vanuit het bestuur zal ook iemand gedurende dag aanwezig zijn als corona coördinator. Op deze manier wordt ook toezicht gehouden. Het verzoek is om de adviezen van de corona coördinator altijd op te volgen.

Voor de thuis spelende jeugd:

 • Thuispubliek is niet toegestaan, maar een uitzondering wordt gemaakt voor de begeleiding van het team. Het maximaal aantal begeleiders is vastgesteld op drie. Voor de bovenbouw geldt dat de vlagger onderdeel is van de begeleiding,
 • Een van de begeleiders meldt het team aan in de jeugdcommissiekamer en haalt de ballen,
 • Het limonadehok van Willem is open en hier kan een kan limonade voor het eigen team en de tegenstander worden gehaald,
 • Op basis van het kleedkamer schema wordt een kleedkamer toegewezen. Het vriendelijke verzoek is om zo snel mogelijk te douchen en de kleedkamer zo snel mogelijk vrij te maken voor de volgende teams,
 • Het is absoluut niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen in de kleedkamer,
 • Het is niet toegestaan om muziek te draaien in de kleedkamer. Dit heeft te maken met het feit dat teams zo kort mogelijk voor de wedstrijd moeten omkleden en weer naar huis gaan,
 • Het complex is dicht dus kom niet te vroeg naar Ter Leede; maximaal 30 minuten is het advies. Ga na de wedstrijd en het omkleden ook zo snel mogelijk weg, blijf niet hangen op het sportcomplex,
 • Er geldt een maximum van twee begeleiders in de kleedkamer.
 • Voor de Ukken, EUROLEAGUE en JO8 geldt een uitzondering want hier mag wel één ouder per speler, rekening houdend met 1.5 meter afstand, langs het veld staan. Hierbij wel het dringende verzoek eventuele broertjes of zusjes niet mee te nemen.

Voor die personen die wel op het complex mogen komen proberen we de koffiekar te laten rijden om een minimale service te bieden. Er is voor de rest geen mogelijkheid om iets te kopen. Dit is helaas noodzakelijk om samenscholing van publiek te voorkomen.

Voor UIT spelende jeugd:

 • Lees het Corona protocol van de bezoekende club,
 • Kom niet te vroeg naar de vereniging want ook daar zullen vergelijkbare regels gelden,
 • De KNVB heeft gesteld dat een ouder die rijdt onderdeel is van de begeleiding, en mag dus op het terrein van de tegenstander komen. Hierbij wel rekening houden met de 1.5 meter afstand en het geldende protocol,
 • Vanuit Ter Leede is het advies om het aantal ‘autorijders’ te beperken tot
  • Vijf begeleiders per onderbouw
  • Zes begeleiders per bovenbouw en draag een mondkapje
 • Een begeleider haalt de ballen op
 • Op basis van KNVB-reglement geldt dat clubs uit Den Haag en Rotterdam bezocht mogen worden en vallen deze clubs dus buiten de noodverordening,
 • Het verzamelen van de teams vindt plaats op het parkeerterrein en dus niet ergens op ons sportcomplex.

Voor de senioren die thuis spelen:

 • Thuispubliek is niet toegestaan maar uitzondering wordt gemaakt voor de begeleiding van het team. Het maximaal aantal begeleiders is vastgesteld op drie. Voor de bovenbouw geldt dat de vlagger onderdeel is van de begeleiding,
 • Een van de begeleiders meldt het team aan in de jeugdcommissiekamer en haalt de ballen,
 • Het limonadehok van Willem is open en hier kan dan zelf thee gezet worden voor beide teams,
 • Op basis van het kleedkamerschema wordt al of niet een kleedkamer toegewezen. Het vriendelijke verzoek is om zo snel mogelijk te douchen,
 • Het is absoluut niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen in de kleedkamer,
 • Het is niet toegestaan om muziek te draaien in de kleedkamer. Dit heeft te maken met het feit dat teams zo kort mogelijk voor de wedstrijd moeten omkleden en weer naar huis gaan,
 • Het complex is dicht dus kom niet te vroeg naar Ter Leede; maximaal 30 minuten is het advies. Ga na de wedstrijd en het omkleden ook zo snel mogelijk weg, blijf niet hangen op het sportcomplex,
 • Er geldt een maximum van twee begeleiders in de kleedkamer.

Voor de senioren die UIT spelen:

 • Lees het Corona protocol van de bezoekende club,
 • Kom niet te vroeg naar de vereniging want ook daar zullen er vergelijkbare regels gelden,
 • De KNVB heeft gesteld dat een ouder die rijdt onderdeel is van de begeleiding en mag dus op het terrein van de tegenstander komen. Houd hierbij wel rekening met de 1.5 meter afstand en de geldende protocollen,
 • Vanuit Ter Leede is het advies om het aantal ‘autorijders’ te beperken en een mondkapje te dragen in de auto,
 • Een begeleider haalt de ballen op,
 • Op basis van KNVB-reglement geldt dat clubs uit Den Haag en Rotterdam bezocht mogen worden en deze clubs vallen dus buiten de noodverordening,
 • Het verzamelen van de teams vindt plaats op het parkeerterrein en dus niet ergens op ons sportcomplex.

Voor antwoorden op veel gestelde vragen, mbt zowel jeugd als ook de senioren, verwijzen we ook nog naar info van de KNVB

Rabo Clubsupport actie

Onder de naam “Rabo Clubsupport”, voorheen de Rabo Clubkas Campagne, keert de Rabobank een deel van haar winst uit aan (sport)verenigingen en stichtingen.
De Rabo-leden bepalen middels een stemming (ieder lid heeft 5 stemmen) waar een evenredig deel van het beschikbare bedrag naar toe gaat.
Ter Leede heeft zich ook dit jaar weer aangemeld als deelnemende vereniging. De opbrengst van de actie zal in deze moeilijke Corona tijd worden besteed aan het “gezond” houden van ons Sportpark.
Alle Rabo-leden ontvangen één dezer dagen bericht over hoe men kan stemmen gedurende de stemperiode die loopt van 5 tot en met 25 oktober.
Het is natuurlijk mooi wanneer je één van je stemmen uitbrengt op Ter Leede!
Ben je als Rabo rekeninghouder automatisch lid en heb je daardoor stemrecht?
Nee, je moet je wel even aanmelden. Dat kost niets en heeft ook nog een aantal andere voordelen.
Alle informatie over het lidmaatschap vind je via de volgende link:

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/bollenstreek/rabo-clubsupport-2020-na-de-zomer-van-start/

Wij hopen op uw steun en stem!

De pen is in handen van Martin Nuninga

Michiel, bedankt voor het doorgeven van de pen.  Alle voorgangers hebben toch al een hele staat van dienst binnen deze mooie club. Voor mij is dit anders maar ik ben wel ingestapt op een bijzonder moment: Corona. We zullen het woord maar niet te veel herhalen.

Inmiddels woon ik samen met Annemieke en onze drie kinderen al 16 jaar aan de Parklaan en kom sinds 5 jaar bij Ter Leede.  Ik heb 2 voetballende jongens waarvan een in JO13 en de ander in de JO9. Bij allebei heb ik geholpen met training en begeleiding van de teams. Sinds begin maart ben ik actief in de rol van – officieel interim- jeugdvoorzitter.

Op de zaterdag als het 1e thuis speelt dan probeer ik met 7×7 nog een balletje te trappen. Ik moet toch eerlijk toegeven dat in mijn hoofd een actie er heel anders uitziet dan de uitvoering.  Dit staat het plezier zeker niet in de weg. Toch wil ik wat vaker de winnende maken maar dat is helaas vaak vergeven aan dezelfde speler binnen de groep. De wil om te winnen zal bij mij nooit verdwijnen.  Na de wedstrijd zijn we met de groep te vinden bij het 1e en delen dan graag onze analyse van de wedstrijd onder het genot van een klein biertje.

Tijdens hetzelfde biertje zijn ook de gesprekken gestart als jeugdvoorzitter en mijn 1e kennismaking met onze voorzitter was laat op de avond tijdens de Winterveilung.  De weken erna veel gesprekken gehad o.a. met Kees de Lange, Peter Bergman en uiteraard uittredend voorzitter Michiel Rambat. Van Michiel een goed beeld gekregen van de rol en zo nu en dan nog zeker contact bij vragen, dank!

Sinds maart is het online vergaderen op mijn werk de nieuwe realiteit geworden en helaas geldt dit ook voor mijn kennismaking met de club. In een normale situatie kan je gesprekken voeren met leden van de jeugdcommissie, hoofdbestuur of andere vrijwilligers binnen de club. Het is anders gelopen. Gelukkig kunnen we de laatste weken weer op 1.5 meter normaal vergaderen en dat werkt toch een stuk effectiever.

En waar begin je dan of wat ga je doen?  Dit was vrij snel duidelijk want er waren wel de nodige uitdagingen binnen onze club. De 1e uitdaging was het gezamenlijk realiseren van het Corona-protocol en een trainingsschema om zo onze jeugd zo snel mogelijk te laten trainen. En even daarna toch kijken of er niet op de zaterdagochtend kon worden gespeeld.  Dit hebben we kunnen realiseren voor alle pupillenteams door partijtjes tegen onze buurman Teylingen of onderling te organiseren. Het was mooi om alle blije gezichten van de kinderen te zien.  Hierbij dan meteen maar een oproep aan ieder lid van deze club om ons protocol en richtlijnen te blijven opvolgen. Alleen gezamenlijk kunnen we zorgen dat de gezelligheid van het kijken naar de wedstrijd van uw zoon of dochter en bijpraten langs de lijn met de ouders kan blijven bestaan.

Een kledingsponsor en nieuwe shirts voor de jeugd was een ander belangrijk onderwerp dat we met de komst van de AW Groep als sponsor kunnen realiseren. Afgelopen week hebben we een akkoord gegeven op de finale ‘druk’ van het shirt en liggen we op schema om voor alle jeugdteams tijdens de winterstop over te gaan naar de nieuwe tenues.  In samenwerking met de sponsor zullen wij een beleid gaan vormen rond het uitdragen van “een duurzame samenleving”. We willen als Ter Leede onze maatschappelijke positie steeds verder uitwerken.  De keuze om verder te gaan met KIKA is daarbij een logisch gevolg. Ook de ‘huiswerk- en tentamentraining’ door Esqui is een bouwsteen dat in dit onderwerp thuishoort. Binnenkort nog wel meer nieuws omtrent dit onderwerp.

Op dit moment zijn we als jeugdcommissie druk bezig met het vaststellen van de doelstellingen voor de korte- en middellange termijn. Het uitgangspunt blijft dat iedere speler plezier en uitdaging moet hebben op eigen niveau. Om toch 1 van de doelstellingen te benoemen, geldt het verbeteren van de structuur binnen onze jeugd. Voorbeelden hiervan zijn de doorstroming van meisjes van de pupillen naar meidenteams van MO13 of de overgang van onze oudste jeugd naar de senioren. Ook het verbeteren van de communicatie over het jeugdbeleid staat hoog op de agenda. Uiteraard blijft voetballen het belangrijkste, maar willen daarnaast meer activiteiten realiseren voor iedere groepering binnen de jeugd. Een beleid is geen eenzijdig document, dus zullen zeker het contact zoeken maar schroom niet om de Jeugdcommissie te benaderen voor feedback of suggesties.

Het realiseren van plannen is één ding maar het uitvoeren is wel de essentie.  En dit kan niet zonder het hebben van voldoende handjes. Hierdoor zijn we erg gelukkig met de komst van Bianca van Harskamp in de Jeugdcommissie. Tijdens de voetbalvakantieweek hebben we gezien dat veel ouders willen helpen als bv. bakouder, een vos of met andere hand- en spandiensten. Het spreekt voor zich dat we altijd vrijwilligers kunnen gebruiken. De deur van de jeugdcommissiekamer staat altijd open.

De afgelopen maanden al heel veel van de gedreven vrijwilligers leren kennen en waardeer hun steun vanaf de start van mijn rol.

Ik zou de pen graag willen doorgeven aan Steven Hartevelt. Als trainer van mijn zoon Job heb ik hem leren kennen als een enthousiaste, energieke en gedreven trainer. Graag lees ik wat meer over zijn drijfveren en beeld van de Ter Leede jeugd.

Voorwaarts Ter Leede !

Met sportieve groet,

Martin Nuninga

 

Corona besmetting Ter Leede speler

Een speler van de “overige senioren” heeft een coronatest gehad en de uitslag was positief. Deze speler is afgelopen zaterdag op de club geweest en heeft, na zijn wedstrijd, ook een tijdje in de kantine gezeten. Zijn teamgenoten en anderen die daar gedurende wat langere tijd bij hem in de buurt geweest zijn, zijn ingelicht en moeten tot midden volgende week in quarantaine.

Voor anderen die minder en/of korter in zijn nabijheid geweest zijn hebben wij een brief van de GGD ontvangen. Lees deze brief goed en houdt u aan de regels en aanwijzingen die in de brief verwoord zijn.

Uiteraard wensen we de betreffende speler en zijn teamgenoten veel sterkte de komende dagen en laten we hopen dat het bij deze ene besmetting blijft.

Kees de Lange, voorzitter

Brief GGD:

Beste meneer, mevrouw,

 U krijgt deze informatie omdat u mogelijk contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt. U moet uw gezondheid extra goed in de gaten houden omdat u nog ziek kunt worden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon. U kunt klachten krijgen die passen bij COVID-19, zoals:

 

 • Verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • (licht) hoesten
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • kortademigheid/benauwdheid
 • verhoging óf koorts vanaf 38 graden

 We vragen u om met het volgende rekening te houden tot en met 14 dagen na het laatste contactmoment met deze persoon:

 Hygiëne

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd:

o na hoesten en niezen

o.nadat u op het toilet bent geweest

o.na het schoonmaken en opruimen

o.voor het (bereiden van) eten

 • Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van uw elleboog.
 • Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg. Was daarna uw handen.

 Afstand en social distancing

 • Vermijd drukte.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

 Krijgt u klachten?

 Belangrijk: let op of u klachten krijgt.  Als u klachten krijgt, mag u niet naar buiten. Neem dan per telefoon contact op met de huisarts of GGD. Als dat nodig is, wordt u getest op COVID-19. Blijf thuis en vermeid contact met anderen, totdat de testuitslag bekend is.

 • De meest voorkomende klachten die passen bij COVID-19 zijn: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), (licht) hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), kortademigheid/benauwdheid, verhoging óf koorts vanaf 38 graden. Indien u deze klachten krijgt, maar ook bij andere klachten, bel dan de huisarts of GGD.
 • Bij een vermoeden van koorts meet dan uw temperatuur (rectaal of via het oor); koorts is een temperatuur van 38,0 graden of hoger.

 Bent u ernstig ziek of heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis, maar bel direct de huisarts.

 Als u geen klachten krijgt binnen 14 dagen na het laatste contact met de patiënt, dan gelden de algemene adviezen die op dat moment gelden in Nederland rondom COVID-19. Zie Rijksoverheid.nl.

 Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de GGD Hollands Midden op telefoonnummer 088-3084141, of via email [email protected]. Vermeld daarbij het HPZ-nummer uit het onderwerp van dit bericht. Kijk voor meer informatie ook op Coronavirus COVID-19 op Rijksoverheid.nl.

 Met vriendelijke groet,

 Willem Reiger

Team infectieziektebestrijding

GGD Hollands Midden

Bezoekadres: Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden

Postadres: Postbus 121, 2300 AC Leiden

 

 

Interne opleiding jeugd(hulp)trainer bij Ter Leede

Er zijn binnen Ter Leede relatief veel beginnende trainers en begeleiders. Zij zijn vaak enthousiast en bereid om hun vrije tijd en energie te investeren in de opleiding van jonge voetballers. Maar hoe doe je dit op een verantwoorde manier? Want waar kom je allemaal mee in aanraking;

 • Organisatie en voorbereiding van trainingen en/of wedstrijden
 • Het begeleiden en coachen tijdens de trainingen en/of wedstrijden
 • Het onderhouden van contacten met ouders, spelers en mede- trainers/begeleiders
 • Het kunnen aanpassen van de training/wedstrijd t.g.v. de (weers-)omstandigheden

Er zijn nog vele andere punten op te noemen. Om de beginnende trainers en begeleiders hierin te ondersteunen is in samenspraak met de technisch jeugdcoördinator pupillen (Nino Hoogervorst) en talent- en coachbegeleider (Leo Verbeek) besloten om een interne opleiding te organiseren.

De opleiding is verspreid over 3 bijeenkomsten van ieder ongeveer 1½ uur. Iedere bijeenkomst valt uiteen in een theorie deel (binnen in Jeugdruimte Ter Leede) en een praktijk deel buiten op het veld. De data en tijden zijn:

 • 7 oktober, 19.30 – 21.00
 • 14 oktober, 19.30 – 21.00
 • 28 oktober, 19.30 – 21.00


Ten opzichte van vorig jaar zal de cursus dit jaar uit nog meer praktijk bestaan. Wij geloven er namelijk in dat je op het veld het meest kan leren.

De 1e bijeenkomst zal vooral gaan over hoe je trainingen/wedstrijden organiseert, wat de leermomenten zijn, hoe je jezelf als trainer/begeleider opstelt, wat zijn de kenmerken van de leeftijdsgroep en het niveau van de spelers, kortom de voorbereiding van een training en/of wedstrijd! De ‘rode draad’ tijdens een training (oefenstofkeuze) en de variatiemogelijkheden met de oefenstof.

De 2e bijeenkomst is gericht op de organisatie tijdens een training/wedstrijd en de houding van de trainer/begeleider tijdens een training/wedstrijd. De coaching tijdens een training/wedstrijd.

De 3e bijeenkomst is gericht op de totale training/wedstrijd van A tot Z en hoe deel je een seizoen in en waar richt je jezelf op als trainer/begeleider (doelstellingen).

Kom op, doe mee en probeer ook onze jeugd te helpen bij het aanleren en ontwikkelen van voetbalvaardigheden en spelplezier!

Lijkt het je wat om mee te doen? Meld je dan aan bij [email protected]

Hoe te handelen bij een (mogelijke) Corona besmetting

Beste leden, spelers, ouders en anderen die betrokken zijn bij onze club,

Hiermee informeren wij jullie over de laatst Corona ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Tot op dit moment zijn er bij ons geen gevallen bekend van leden, spelers, vrijwilligers of supporters die besmet zijn geraakt met het Covid-19 virus. Wel hebben we al een flink aantal meldingen gekregen van mensen die getest zijn (gelukkig allemaal steeds met een negatieve uitslag) en mensen die direct of indirect in contact geweest zijn met mensen die wel besmet zijn. We hebben hier binnen de vereniging steeds heel snel en alert op gereageerd en in enkele gevallen hebben we de GGD geraadpleegd om advies te krijgen over en al of niet nemen van specifieke maatregelen.
Nu het aantal besmettingen in de Randstad iedere dag met een groter aantal stijgt, zou het naïef zijn om te veronderstellen dat het Covid-19 virus onze leden en ons sportcomplex voorbij zal gaan. Ondanks dat we onze uiterste best doen om alle preventieve maatregelen zo goed mogelijk uit te voeren.
Om, in het geval van een positieve besmetting van een lid van de vereniging, goed en snel te reageren is het echt erg belangrijk dat het bestuur, zo snel als mogelijk geïnformeerd wordt. We kunnen er dan alles aan doen om het aantal besmettingen binnen de club zo klein mogelijk te houden.
We hebben binnen het bestuur het volgende besloten: in geval van een test en vooral bij een positieve testuitslag, een daadwerkelijke besmetting dus moeten de betreffende contactpersonen binnen de vereniging geïnformeerd worden. Deze contactpersonen zijn:

 • Voor spelers, trainers en begeleiders van Heren 1, 2 en onder 23:

Ed Zuidhoek. ([email protected])

 • Voor spelers, trainers en begeleiders van vrouwen 1, 2 en 3:

Jolanda Remmelzwaal. ([email protected])

 • Voor iedereen betrokken bij de overige Senioren:

Peter Bergman ([email protected])

 • Voor iedereen in of bij onze jeugdorganisatie:

Martin Nuninga ([email protected])

 • Voor alle scheidsrechters:

Martin Nuninga ([email protected])

 • Alle andere leden, vrijwilligers, supporters en bezoekers:

Kees de Lange. ([email protected])

 

De contactpersonen zullen dan, eventueel na onderling overleg direct maatregelen nemen binnen de vereniging en eventueel daarbuiten. Ook voor nadere vragen over de Corona procedure kunt u bij hen terecht.
Voor ieders veiligheid binnen de club zijn we dus afhankelijk van een snelle melding van iedereen, zeker als er sprake is van een test met positieve uitkomst. Ga er niet van uit dat de vereniging via een andere weg geïnformeerd wordt!

Natuurlijk blijft de richtlijn dat iedereen met klachten (hoesten, smaakverlies, klachten van de luchtwegen, koorts 38+) niet naar de vereniging mag komen voor wedstrijden of training. Geef dit ook tijdig door aan de trainers en/of begeleiders!  Er is een mogelijkheid dat wedstrijden kunnen worden afgelast vanwege Corona maar dan moeten wij dit als vereniging wel op tijd weten.
Als klachten zich verergeren of in combinatie voorkomen, is er doorgaans reden om een test aan te vragen. Als de klachten verdwijnen en u vierentwintig uur klachtenvrij is, kunnen de activiteiten binnen de vereniging hervat worden.
We vragen hierbij ook om goed op elkaar te letten. Valt het op de iemand binnen de club aanhoudend hoest of niest meldt dit dan ook. Er moet dan echt sprake zijn van aanhoudend hoesten of niesen: een enkele keer hoesten of niesen is in deze herfsttijd immers normaal, en hoeft niet direct een aanleiding tot zorg te zijn.

Het is alleszins reëel te veronderstellen dat we dit protocol nog een behoorlijke tijd zullen moeten volgen, en dat met de herfstperiode in aantocht meer mensen thuis zullen moeten blijven totdat zij weer vrij van klachten zijn. Het is ook reëel te verwachten dat er meer positieve testuitslagen zullen komen. Dat is allemaal reden om iedereen nog eens nadrukkelijk te vragen de hygiëneregels serieus te volgen en het zekere voor het onzekere te nemen als je klachten ontwikkelt die je niet vertrouwt.  Zolang er geen vaccin is, zijn we allemaal verantwoordelijk voor elkaars gezondheid. Houd dus ook op het sportcomplex en vooral in de kantine en kleedkamers, zoveel mogelijk afstand tot elkaar.

Vanaf nu zullen we wekelijks of vaker als nodig via de site de Corona ontwikkelingen binnen de club communiceren. U mag erop vertrouwen dat we de privacy en anonimiteit van iedereen zullen waarborgen.
Met vriendelijke groet,

Kees de Lange, voorzitter