Nieuws

Update Corona beleid

Beste Jeugdleden,

Iedereen heeft het nieuws wel gevolgd omtrent de verlenging van de lockdown.  Om te kijken wat de verdere impact is voor het trainen en onderlinge partijtjes hebben wij contact gezocht met de GGD.

Vanuit de GGD is het advies gedeeld dat het voortzetten van de trainingen en onderlinge partijtjes geen probleem is. Dit geldt zowel voor de reguliere trainingsdagen en zaterdag.  Het lichamelijk contact is namelijk beperkt en vindt plaats in de openlucht.    Het advies is wel om het onderlinge toernooi voorlopig even stoppen totdat meer duidelijkheid is omtrent de “engelse COVID variant”.  De overdraagbaarheid onder jeugd is met deze versie beduidend groter.  Er komt binnenkort vanuit GGD verdere richtlijnen en deze worden uiteraard gedeeld.

Voorlopig gaan wij verder met het trainingsschema en staat het teams vrij om onderling te spelen op de zaterdag. Hierbij geldt wel dat iedereen de hele dag de mogelijkheid heeft om te spelen.  Wij begrijpen dat voor velen de voorkeur uitgaat naar de ochtend maar wellicht kan worden overwogen om in de middag te spelen.  Hiermee ontstaat een betere verdeling en verkleinen we gezamenlijk het risico van besmetting.  Het reserveren van een veld verloopt via het wedstrijdsecretariaat.

Als er vragen zijn dan horen wij het graag.

Met sportieve groet,

Jeugdcommissie v.v. Ter Leede

DE TERLEEDE BINGOQUIZ

Na het grote succes van de eerste TerleedeQuiz en de aanhoudende lockdown organiseert het zevende op zaterdag 30 januari een nieuw online feestje namelijk:

DE TERLEEDE BINGOQUIZ

Een oud idee in een nieuw jasje, je kan je weer aanmelden via [email protected]. Je kan je weer met een team aanmelden om gezellig te strijden voor eeuwige roem en een leuk prijsje. Vergeet bij je aanmelding niet te vermelden: teamnaam, voornaam, achternaam, telefoonnummer en mailadres waar je op te bereiken bent.

Net als vorige keer is de entree volledig gratis, laagdrempeliger kan niet!

Je kan je tot uiterlijk vrijdag 29 januari aanmelden met je team (hoe meer teams hoe leuker) en je ontvangt dan per team op zaterdag 30 januari de bingokaarten en de laatste informatie over de quiz.

Wat is het idee:

 • Uiteraard is het volledig online. Jullie ontvangen weer een link naar de stream zodat je ons kan volgen
 • De quiz/bingo start 20:00 en zal rond 21:15/21:30 klaar zijn.
 • Een Ter Leede quiz met 20 quizvragen waarmee je strijd tegen andere teams die ook denken veel te weten
 • Een viertal Bingokaarten tijdens de quiz om de spanning hoog te houden en een grotere winstkans te krijgen voor iedereen.
 • Een kleine veiling met opbrengsten voor de club
 • Een cateringservice met drankjes vanuit de kantine die hoogstpersoonlijk door spelers van het zevende wordt bezorgd bij je thuis. In verband met Coronaregels kan je alleen drank vooraf bestellen. Na 20:00 mogen wij geen alcoholische drankjes meer rondbrengen. Prijzenlijst + bestellijst wordt later nog gecommuniceerd.
 • ’s-Avonds worden de prijzen nog afgeleverd.

De opbrengsten van de online quizbingo gaan natuurlijk direct weer naar de club toe om Ter Leede te steunen in deze moeilijke tijd.

Laten we met z’n allen proberen de opbrengsten van vorige keer te overtreffen en er weer een hele leuke avond van te maken.

Tenslotte zijn we weer op zoek naar sponsors. De veilig heeft vorig jaar veel geld opgeleverd voor de club. Lukt het jou om nog iets te missen in deze tijd? Wij horen het graag. Contact opnemen kan via [email protected].

Evaluatie beleid

Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar aan de slag met het nieuwe pupillenbeleid. Wij zijn enthousiast over de opzet en hebben de indruk dat de meeste betrokkenen, en in de eerste plaats natuurlijk de spelers, dat over het algemeen ook zijn. Maar we willen verder. Al bij de presentatie wisten we dat er een aantal jaren overheen zouden gaan om de uitvoering aan te passen en steeds dichter bij onze doelstellingen te komen. De afgelopen maanden hebben we daarom het nieuwe beleid geëvalueerd met trainers, hoofd trainers, technisch coördinator en lijncoördinatoren. Tijdens die evaluatie is ook de feedback van overige betrokkenen, zoals de ouders, meegenomen.

Het liefst hadden we weer een presentatie gegeven in de kantine om de resultaten met alle betrokkenen te bespreken, maar zoals jullie begrijpen is dit niet haalbaar in verband met de corona-regels. Wij hopen jullie via deze update te informeren.

Wat stond er ook alweer in het beleid? En hoe staan we er nu voor?

We hebben alle belangrijke punten uit het nieuwe beleid nog eens op een rijtje gezet. Bij elk punt staat een korte evaluatie.

Ons streven is om in plaats van één hoofdtrainer voor de JO8, 9 en 10, één hoofdtrainer per jaarcategorie aan te stellen. Waarbij die hoofdtrainer de verantwoordelijkheid krijgt voor de trainingen van alle kinderen in die jaarcategorie.
Een grote verandering is dat we tegenwoordig twee hoofdtrainers hebben die geen vast team hebben. Daardoor hebben deze een algemener beeld van alle teams dan voorheen. Dit maakt het indelen van de nieuwe teams eenvoudiger en zorgt dat de aandacht beter verdeeld kan worden. Het is nog niet gelukt om per lichting een hoofdtrainer te vinden. Hier zullen wij actief naar blijven zoeken, bij voorkeur natuurlijk binnen de vereniging, maar als dat niet lukt ook daarbuiten.

De kinderen zullen gelijktijdig trainen en het is goed mogelijk dat teams op momenten ook door elkaar gaan trainen. Hierdoor leren ze elkaar kennen en kunnen ze ook van elkaar leren. Net als op school eigenlijk. Bijkomend voordeel is dat de kans groot is dat ze in volgende jaren samen gaan spelen en elkaar dan al wat beter kennen.
Alle teams trainen momenteel tegelijkertijd. Het door elkaar trainen is vorig seizoen regelmatig gebeurd, maar dit werd in de meeste gevallen noch door de trainers, noch door de kinderen als prettig ervaren. Er is nu besloten dat we dit aanpassen naar het volgende:
Spelers trainen in de regel met hun eigen team. Daarnaast organiseren wij toernooien waarbij spelers gemixt worden en worden teams verdeeld als de situatie daarom vraagt. De verwachting is dat de spelers door gelijktijdig en met enige regelmaat samen te trainen elkaar voldoende leren kennen.

Wij willen in plaats van 3 keer trainen in de week naar 2 keer verplicht trainen in de week. Belangrijkste reden is dat het op jonge leeftijd voor kinderen heel goed is om meerdere hobby’s en sporten naast elkaar te doen en zij daar met 2 keer trainen meer gelegenheid toe hebben.
Vorig seizoen al is de verplichting op de derde training bij alle teams vervallen.

Wij gaan de wijze waarop we teams indelen niet aanpassen. Net als andere jaren zal het niveau dat een kind op dit moment heeft in grote mate bepalend zijn voor het team waar een kind in komt. De kans is groot dat kinderen die dit jaar met elkaar gevoetbald hebben dat volgend jaar weer zullen doen. Met zoals altijd hier en daar een uitzondering. Uiteraard zal de teamindeling weer in overleg met coördinatoren, huidige trainers en begeleiders gebeuren.
De manier van indelen is inderdaad gelijk gebleven. We kijken nog steeds met trainers, hoofdtrainers, begeleiders en coördinators wat de beste indeling is. Naarmate de kinderen ouder worden wordt daarbij steeds wat meer rekening gehouden met het niveau.

Wij zullen binnen de JO8, 9 en 10 categorieën teams niet langer selectie en niet-selectie noemen en er zal ook geen selectieprocedure meer zijn. Wij zijn overtuigd dat dit tot onnodige spanning bij de kinderen leidt en tot een ongewenste scheiding tussen de teams.
De naam selectie is volledig verdwenen bij de jongere teams. Voor het indelen zijn ook geen speciale (selectie)trainingen meer. De indelingen worden gedaan op basis van de trainingen en wedstrijden die het gehele seizoen gespeeld zijn.

Wat hebben we verder bereikt?

Naast bovenstaande concrete punten uit het beleid hebben we nog meer bereikt:

 • Vorig seizoen hebben we een start gemaakt met meer jeugdspelers te betrekken bij de trainingen. We hadden ongeveer een groep van 8 spelers/speelsters en stagiaires die training gaven. In het huidige seizoen (2020-2021) zijn er 17 jeugdtrainers te vinden op maandag en donderdag. Allemaal jongens en meiden die waardevolle ervaring opdoen en hopelijk zo enthousiast worden van “het trainersvak” dat we nog jaren plezier aan ze kunnen beleven.
 • De laatste weken hebben we een start gemaakt met specifieke trainingen. Elke groep heeft op maandag en/of donderdag een specifieke training. Dit kan zijn een techniektraining of een looptraining. Ook hier zijn we afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat wij hebben. Deze oefeningen worden begeleid door trainers die al meerdere jaren ervaring hebben op het gebied van techniektraining en/of looptraining.

Schaven aan de uitvoering

Een belangrijk streven van het nieuwe beleid is om iedereen zich op zijn of haar optimale snelheid door te laten ontwikkelen. Ons uitgangspunt is dat pupillen op een bepaald moment enorm kunnen verschillen maar zich ook enorm snel kunnen ontwikkelen. Op een bepaald moment is de één veel fanatieker en balvaardiger dan de ander. Een half jaar of een jaar later kan dat beeld zomaar heel anders zijn. Wij merken dat het met de huidige opzet met name een uitdaging is “de voorlopers” voldoende door te ontwikkelen. Wij zien momenteel dat deze jongens en meiden zich minder snel ontwikkelen dan we weten dat ze kunnen. En dat is nadrukkelijk NIET de bedoeling van het nieuwe beleid. Wij hebben nagedacht over een opzet die enerzijds hieraan tegemoet komt en tegelijkertijd voldoende begeleiding garandeert voor diegenen die zich in een ander tempo ontwikkelen. En, heel belangrijk, dit verschil in tempo niet als vaststaand beschouwt!
Het resultaat is dat we de opzet na de winterstop enigszins veranderen.

Hoe gaat dat eruitzien?

 • Op veld 7 (heel veld) trainen: JO08-1, JO08-2, JO09-2, JO09-3, JO09-4, JO10-3, JO10-4 en de MO10.
 • Op veld 6 (half veld) trainen: JO09-1, JO10-1 en de JO10-2.
 • Er is altijd één hoofdtrainer op veld 7 aanwezig. Hij is bezig het niveau van deze groepen hoog te houden en de trainers te begeleiden. En hij is aanspreekbaar voor eventuele randzaken.
 • Op veld 7 is er minimaal één keer per week en soms twee keer per week een techniek of looptraining. Deze wordt verzorgd door: Jack van ’t Wout, Fleur Langeveld (looptrainster), Steven Hartevelt of Nino Hoogervorst. Het streven is om deze groep te vergroten zodat elke groep elke training een techniek of looptraining krijgt aangeboden.
 • Op veld 6 is er ook altijd één hoofdtrainer aanwezig. Hij is daar aanspreekbaar voor randzaken en houdt zich bezig met het begeleiden van de trainers, de spelers en biedt eventueel een specialisme aan in de vorm van een techniektraining, looptraining, begeleiden van tactische partijspellen etc.

Wij verwachten op deze manier alle kinderen trainingen te geven die aansluiten bij hun niveau en hun interesse.

Met sportieve groet,

Frans Verschoor
Nino Hoogervorst

EUROLEAGUE als 1e op het veld in 2021

Vanwege Corona mag er niet worden getraind in de zaal, maar dat heeft de Euroleague niet weerhouden om met mooi winterzonnetje lekker te trainen.   Vanochtend om 9:30 stond een enthousiaste groep van de Euroleague ( en trainers) dan ook op het trainingsveld.
Voor de komende weken zal de Euroleague buiten blijven spelen tenzij het weer het niet toelaat.  De start is iedere zaterdag om 9:30.


Ronald Vonk interim voorzitter

De komende, maximaal, zes maanden moet ik voor mijn werk weer naar buitenland. Dit keer naar Bogota, Colombia. Het goed invullen van de rol van voorzitter is gezien de enorme afstand en het tijdsverschil niet mogelijk. Gelukkig heeft Ronald Vonk zich bereid verklaard om in de tijd dat ik er niet ben de rol van interim voorzitter op zich te nemen. Ronald en ik zullen regelmatig contact hebben en ik blijf, weliswaar op afstand, nauw betrokken bij de vereniging. Ik ben erg blij dat Ronald mij wil waarnemen en ik weet zeker dat de club in goede handen is.

Kees de Lange

Voorzitter

Oliebollenactie

Bestel uw heerlijk verse oliebollen dit jaar via Ter Leede! Met uw aankoop gaat direct 20% naar onze club. Das ook lekker!

U kunt de oliebollen ophalen op Oudjaarsdag bij Subway Sassenheim, Voorhavenkwartier 29 tegenover de Albert Heijn tussen 10-12 uur of 14-16 uur.

Bestellen is nu al mogelijk via www.dutchfoodconcepts.nl/oliebollenTerLeede of via [email protected]

Training gedurende winterstop

Deze week zijn de laatste trainingen voor de winterstop.
Vanuit de Jeugdcommissie is besloten om vanwege de impact van Corona een mogelijkheid te bieden tot trainen tijdens de winterstop.

Dit houdt concreet het volgende in;

 • Vanaf deze week tot 4 januari zijn er geen trainingen
 • Van 4 januari tot 18 januari kunnen teams naar eigen invulling op hun eigen tijden trainen.  Graag wel bericht aan Jeugdcommissie.
 • Vanaf 18 januari starten we weer met de reguliere trainingen voor alle teams.
  • De teams die onder begeleiding van Play-to-Improve trainen zullen vanaf woensdag 20 januari weer starten.
  • De Ukken/Euroleague starten vanaf zaterdag 23 januari

Met sportieve groet,

Jeugdcommissie

Algemene ledenvergadering gaat niet door

Beste Leden,

Het is ons weer niet gegund om een normale Algemene Ledenvergadering te organiseren. De zware corona maatregelen die afgelopen maandag werden afgekondigd staan dit gewoon weer niet toe. We hebben nu twee mogelijkheden, namelijk een digitale ALV organiseren of een beroep doen op de noodwet die verenigingen de mogelijkheid geeft om de jaarlijkse, verplichte, ALV uit te stellen tot in ons geval uiterlijk 30 april 2021 zonder juridische gevolgen. Het bestuur heeft besloten om voor deze laatste optie te kiezen en we organiseren uiterlijk 30 april 2021 een normale ALV.
We zijn namelijk van mening dat we in een digitale ALV niet de kwaliteit kunnen bieden die u van ons gewend bent.

Er is wel een onderwerp wat we u nu voor willen leggen, namelijk de bestuursverkiezing. Om het bestuur goed en formeel ingevuld te houden willen wij nu het voorstel zoals dat op de agenda, met de recente aanvulling, is verwoord aan u voorleggen. Op basis van de noodwet is er de mogelijkheid om per e-mail te stemmen.

Leden die zich al aangemeld hebben of zich voor donderdag 17 december 16.00 uur nog aanmelden, krijgen de agenda en het vergadernummer en de mogelijkheid om per e-mail te stemmen nog toegestuurd.

Vrijdag, de dag na de oorspronkelijk geplande ALV, sturen we het vergadernummer, de uitkomst van de bestuursverkiezing en nog enkele mededelingen per e-mail aan alle leden. Hiermee houden wij u ook in deze tijd zo optimaal mogelijk geïnformeerd.

Kees de Lange

Voorzitter.

Aanpassingen Jeugd programma

Beste (jeugd)leden,

De meesten van jullie hebben het bericht van minister-president Rutte gehoord of de maatregelen gelezen.  Voor de komende tijd geldt een lock-down wat een directe impact heeft op een aantal activiteiten die betrekking hebben op onze jeugd.

 1. De geplande zwemmiddag en indoor-jumping van a.s. zaterdag kan door de maatregelen niet doorgaan.
 2. Het zaalvoetballen op 30 december moeten we ook afgelasten

Het goede nieuws is dat na de winterstop de trainingen kunnen worden hervat voor alle jeugd tot 18 jaar.  Dit zal een uitdaging geven voor onze 019 en hopelijk zal in de komende dagen verdere duidelijkheid worden verschaft.   Er zijn geen verdere beperkingen opgelegd dus in beginsel gelden dan de huidige Corona maatregelen van Ter Leede. Iedereen is hier wel mee bekend maar zijn ook terug te vinden op onze website.

Onze interne leagues hebben afgelopen week de 4e ronde beleefd en het is zeer waarschijnlijk dat dit na de winterstop een vervolg gaat krijgen.  Vanuit de jeugdcommissie bekijken we of de opzet veranderd moet worden. Uiteraard vernemen wij graag als er andere suggesties zijn.  Graag deze delen met een van de leden van de jeugdcommissie.

Als er verdere ontwikkelingen zijn dan laten wij dit uiteraard weer snel weten.

Met sportieve groet,

Jeugdcommissie