Aanpassing contributie

Tijdens de ALV van 13 juni heeft de vergadering besloten alle jaarcontributiebedragen m.i.v. seizoen 2019 – 2020 met € 5,- te verhogen.
De belangrijkste reden voor deze aanpassing is onze sterk gestegen bijdrage in de exploitatiekosten van de accommodatie.
Binnenkort zullen de betreffende bedragen op de website worden aangepast.

Verder blijven we problemen houden met tijdige opzegging van het lidmaatschap.
Er zijn een aantal redenen waarom dit nodig is.
Allereerst is het uiterst vervelend voor onze technische staf dat zij nadat de teams zijn samengesteld geconfronteerd worden met opzeggingen. Schuiven en in het ergste geval terugtrekking van teams uit de vaak nog niet eens gestarte competitie kan het gevolg zijn.
Daarnaast zijn met te late opzegging behoorlijke kosten gemoeid.
Om die reden geldt sinds jaar en dag de regeling dat bij opzegging na 30-6 over het hele jaar contributie verschuldigd is.
Nu zijn er toch een aantal goede redenen die er voor zorgen dat we late opzeggers hebben. Denk daarbij aan studie of werk gerelateerde omstandigheden.
Daarom is besloten dat bij te late opzegging, maar opzegging voor 15 september een bijdrage in onze kosten van € 50,- te vragen, dit in plaats van de volledige contributie.
Bij opzegging na 15 september is wel de volledige jaarcontributie verschuldigd.
Neem dus geen risico: zeg wanneer je wilt stoppen met voetbal je lidmaatschap voor 1 juli op!