Algemene ledenvergadering gaat niet door

Beste Leden,

Het is ons weer niet gegund om een normale Algemene Ledenvergadering te organiseren. De zware corona maatregelen die afgelopen maandag werden afgekondigd staan dit gewoon weer niet toe. We hebben nu twee mogelijkheden, namelijk een digitale ALV organiseren of een beroep doen op de noodwet die verenigingen de mogelijkheid geeft om de jaarlijkse, verplichte, ALV uit te stellen tot in ons geval uiterlijk 30 april 2021 zonder juridische gevolgen. Het bestuur heeft besloten om voor deze laatste optie te kiezen en we organiseren uiterlijk 30 april 2021 een normale ALV.
We zijn namelijk van mening dat we in een digitale ALV niet de kwaliteit kunnen bieden die u van ons gewend bent.

Er is wel een onderwerp wat we u nu voor willen leggen, namelijk de bestuursverkiezing. Om het bestuur goed en formeel ingevuld te houden willen wij nu het voorstel zoals dat op de agenda, met de recente aanvulling, is verwoord aan u voorleggen. Op basis van de noodwet is er de mogelijkheid om per e-mail te stemmen.

Leden die zich al aangemeld hebben of zich voor donderdag 17 december 16.00 uur nog aanmelden, krijgen de agenda en het vergadernummer en de mogelijkheid om per e-mail te stemmen nog toegestuurd.

Vrijdag, de dag na de oorspronkelijk geplande ALV, sturen we het vergadernummer, de uitkomst van de bestuursverkiezing en nog enkele mededelingen per e-mail aan alle leden. Hiermee houden wij u ook in deze tijd zo optimaal mogelijk geïnformeerd.

Kees de Lange

Voorzitter.