Algemene Ledenvergadering kiest nieuwe secretaris!

Op donderdag 10 december werd in aanwezigheid van ruim 50 leden de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Na de opening door de voorzitter was het woord aan penningmeester Nanne Batenburg die de financiële resultaten over het seizoen 2014-2015 presenteerde.
Ondanks een forse toevoeging aan de onderhoudsreserve (ons clubhuis staat inmiddels al weer zo’n 20 jaar en er zijn de komende jaren flink wat zaken aan vervanging toe) wist hij het seizoen af te sluiten met een klein positief resultaat. Nadat de kascommissie had verklaard dat de cijfers “een getrouwe weergave van de werkelijkheid” waren kon Nanne dan ook rekenen  op luid applaus van de aanwezige leden.
Vervolgens gaven Peter Bergman en Alain Drost een kort overzicht van de vorderingen die zijn gemaakt met de uitvoering van de de aanbevelingen uit het ledenbelevingsonderzoek. De conclusie was dat er veel ter hand is genomen, duidelijke vorderingen zijn, maar er ook nog ruimte voor verbetering is.
Peter Scheltus gaf een kort overzicht van de situatie bij de Stichting Topvoetbal Ter Leede (Ter Leede 1, 2 en 3). Ondanks een ook dit seizoen weer lager budget was de start van het seizoen voortvarend, maar zakten de resultaten de laatste maanden weer wat in. Niettemin denkt hij dat met dit spelersmateriaal een plaats in het linker rijtje haalbaar moet zijn.
Na de rondvraag was het tijd voor de bestuursverkiezing. Peter Bergman (projecten) trad statutair af en werd herkozen en in de vacature van secretaris die was ontstaan door het vertrek van Bert Kemner werd Nathalie Hoogenboom gekozen. Nathalie en Peter: gefeliciteerd en veel succes!
Last but not least werd Jaap Wijntjes benoemd tot Gouden spelddrager.
De voordracht van Jaap, onder andere bekend van zijn rollen als  voorzitter, vice-voorzitter, PR-man, hoofdredacteur van clubblad en website en dan vergeten we er nog wel een aantal, kon rekenen op unanieme instemming van de vergadering.
Om ongeveer half 10 sloot Ronald de vergadering en was het tijd voor het gebruikelijke rondje aangeboden door het bestuur, gevolgd door eentje van kersverse spelddrager Jaap.