Algemene Ledenvergadering op 13 juni 2019

Eerder hebben wij u via deze weg gemeld dat wegens omstandigheden de ALV moest worden uitgesteld tot 13 juni.
Het is de laatste jaren gebruik geworden u middels een clubbrief waarin opgenomen de agenda voor de ALV uit te nodigen voor het bijwonen van deze vergadering.
De clubbrief met, naast de agenda,  nog wat belangrijke informatie voor onze leden, kunt u hier inzien.

Bestuur vv Ter Leede

NB.
De clubbrief wordt uiterlijk 5 juni ook per mail aan al onze leden, donateurs en vrijwilligers toegezonden, dit voor zover hun e-mailadres bij ons bekend is.
Niets ontvangen? Dan missen wij mogelijk uw (juiste) e-mailadres in ons bestand.
Een mailtje aan ledenadministratie@terleede.nl is dan voldoende om dit te herstellen.
Vermeld wel graag naam en geboortedatum in het bericht.