“Alle ballen op Selmo ……” (update)

“Alle ballen op Selmo …. ”

Er gaat bijna geen dag voorbij of we worden indringend bepaald bij de lange vluchtelingenstroom die al geruime tijd op gang is. Vanuit de verschillende (oorlogs-) brandhaarden, o.a. in Syrië op weg naar een veiliger bestaan in Europa. Ook in Nederland.  Vaak nemen we het allemaal waar op een afstand, maar soms zitten we er midden in. Zoals “onze” Selmo Kurbegovic, die, in dienst van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werkzaam is in het azielzoekerscentrum (AZC) – Katwijk.

In veel dagelijkse behoeften, zoals onderdak en voedsel, kan door het COA wel worden voorzien, maar het beschikbare spelmateriaal om de jeugd lekker te laten voetballen bleek helaas in Katwijk ontoereikend. En dus raadpleegde Selmo Ter Leede met het verzoek of er namens de club voetballen beschikbaar gesteld konden worden. Een verzoek waar we maar wat graag aan wilden voldoen. Namens VV Ter Leede ging Jeroen Desar op pad en met medewerking van L.J. Sport resulteerde dat in 10 schitterende Ter Leede-ballen en nu ook 20 ballen namens de Jeugd van Ter Leede.

Afgelopen zaterdag, voor de aftrap van Ter Leede – ARC werden ze aan Selmo overhandigd.

We wensen hem in zijn werk het allerbeste.