ALV besluit tot contributieverhoging.

De voorjaarseditie van onze Algemene Ledenvergadering stond traditioneel vrijwel geheel in het teken van de begroting voor het nieuwe seizoen.
Na zijn opening gaf de voorzitter dan ook vrijwel meteen het woord aan penningmeester Nanne Batenburg voor de begroting.
In de opstelling van zijn raming van de kosten en opbrengsten zat een behoorlijk gat, onder andere veroorzaakt door de bouw van de nieuwe kleedkamers, vervanging van het toegangssysteem nodig voor een gezamenlijk gebruik van het complex, afschaffing van de teruggave van de Ecotax en een hogere KNVB bijdrage. Anders dan in de afgelopen 4 jaar zag hij geen kans het daardoor ontstane gat op “creatieve” wijze te dichten en restte hem niets anders dan de vergadering voor te stellen de contributie en het donateurschap met € 5,- per lid en de prijzen van de consumpties (exclusief koffie en thee)  met € 0,10 te verhogen.

Nadat de penningmeester de kostenstijging nader had toegelicht en betoogde dat het bestuur van mening is dat vaste uitgaven gedekt moeten zijn door vaste opbrengsten stemde de vergadering in met deze verhogingen.
Vervolgens deden een aantal portefeuillehouders verslag over de stand van zaken rond hun aandachtsgebied en daarna werd de volgens rooster aftredende penningmeester Nanne herkozen.

Nadat aandacht was besteed aan de toekenning van de Goudenspeld aan Tinus van der Voet, sloot de voorzitter de vergadering.

 

Toelichting op de contributieverhoging.

Met de toegenomen kosten in gedachten en hoe dit op te lossen kwamen we tot de conclusie dat wij geen concessies willen doen aan de kwaliteit. Of dat het nu gaat over onze vrouwen of jeugd, scheidsrechters of activiteiten, wij willen de budgetten hiervoor minimaal gelijk houden.
Het is verder goed te weten dat de besteding van contributie vrijwel geheel opgaat aan het gebruik van onze velden en kleedkamers. Hier is de bijdrage aan de Stichting Exploitatie Sportpark Roodemolen op gebaseerd.
In tegenstelling tot veel andere clubs wil Ter Leede de mogelijkheid blijven bieden aan de niet-selectie teams om twee maal per week en aan selectie teams drie maal per week te trainen.
Zo kwamen wij tot het besluit om de lasten te delen en genoemde verhogingen door te voeren.

Wij hebben dit cijfermatig laten zien op de Algemene Ledenvergadering en als er behoefte is bij leden of ouders die niet aanwezig waren om hier inzicht in te krijgen kan dat uiteraard.

Bestuur vv Ter Leede.

 

Verder ….

Degenen die de betaling van hun contributie niet via automatische incasso laten verlopen, worden verzocht bij hun betaling de nieuwe contributiebedragen te hanteren.
Deze vind je door op de homepage van onze website op de rode knop “Lid worden” te klikken!