ALV: Geen contributieverhoging seizoen 2016-2017!

Vrijdag 27 mei werd de zogenaamde voorjaarsversie van de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Nadat voorzitter Ronald Vonk de vergadering had geopend met 1 minuut stilte voor de overleden Truus Herruer en Cor Zijerveld, was het woord aan de penningmeester Nanne Batenburg. Hij presenteerde de begroting voor het komend seizoen.
Door met name de stijgende accommodatiekosten (nieuwe kleedkamers deze winter en het nieuwe sleutelplan), stijgende energiekosten (de teruggaaf van de ECO-tax vervalt) en de hogere gemeentebelastingen (OZB) was de uitgavekant in eerste instantie ca. € 5000,- hoger dan de inkomsten.
Echter door wat verschuivingen en met name een al wat langer geplande verhoging van de koffieprijs komt de begroting zelfs op een (heel) klein plusje uit.
Toen Nanne ook nog meldde dat hij om die reden voor het 3e jaar op rij voorstelt de contributie niet te verhogen, kreeg hij dan ook spontaan de handen op elkaar.

Nadat de verschillende portefeuillehouders een update hadden verzorgd van hun aandachtsgebieden (de geplande presentaties rond de nieuwbouw Business Club zijn uitgesteld tot een later tijdstip) werd Rob Nelemans herbenoemd als bestuurslid.
Bovendien benoemde de vergadering hem tot Goudenspeld drager.

Met de constatering dat er het afgelopen seizoen weer behoorlijke stappen zijn gezet  sloot Ronald om ongeveer 21.30 uur de vergadering.

NB.
Leden en donateurs die hun contributie niet via automatische incasso betalen, maar dit eigener beweging overmaken (voor 15 juli a.s.) kunnen daarbij dus de voor vorig seizoen geldende contributietarieven gebruiken!