ALV: Ronald Vonk draagt voorzittershamer over aan Kees de Lange

Op een druk bezochte ledenvergadering is Kees de Lange gekozen in de functie van voorzitter als opvolger van Ronald Vonk.

Ronald is de afgelopen 5 jaar voorzitter geweest van onze vereniging en werd hiervoor, door de vergadering en het bestuur, uitgebreid bedankt. Symbolisch werd na afloop van de vergadering de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter overgedragen.

De najaarsvergadering stond verder in het teken van de presentatie van de jaarcijfers en de werkzaamheden van de diverse commissies het afgelopen seizoen. Ook werden de plannen voor het lopende jaar toegelicht.

Het werd duidelijk dat de uiteindelijke kantine opbrengsten lager zijn uitgevallen dan de begroting waardoor we het vorig seizoen met een klein verlies zijn geëindigd. Het bestuur had hier al reeds maatregelen op genomen en deze kenbaar gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van juni dit jaar.

De eerste resultaten zijn al zichtbaar in de maanden september tot met november 2019 met een stijging van de kantineomzet.

Ten slotte heeft de vergadering afscheid genomen van Michiel Rambat als jeugdvoorzitter en Jan Vonk als vaste barmedewerker. Michiel heeft de afgelopen jaren veel werk voor de jeugd verzet, maar ook voor de vereniging als geheel, zoals bijvoorbeeld als trekker van het nieuwe kledingplan. Ook Michiel is door de vergadering uitgebreid bedankt voor zijn werkzaamheden voor de club. Jan Vonk werd vervolgens door Jan Udema, namens de kantinecommissie, en Jeroen Zuidhoek, namens de herenselectie 1, 2 en 3, op zijn laatste avond als barmedewerker op de donderdag avond (15 jaar!) in het zonnetje gezet met een mooie fles wijn en een weekendje weg naar Antwerpen.

Namens het bestuur,

Michiel van Delft