ALV Supportersvergadering Rood Geel 🗓

Uitnodiging ALV supportersvereniging.

De Supportersvereniging Rood Geel nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke gehouden zal worden op dinsdag 10 oktober 2023 a.s. in de jeugdcommissiekamer.  Aanvang: 20:00 uur, koffie staat klaar vanaf 19:45 uur.

Tijdens de ALV van september 2022 is afgesproken om nog een poging te ondernemen nieuwe bestuursleden te vinden. Er zijn diverse gesprekken gevoerd en er is i.s.m. met het bestuur van de vv Ter Leede o.a. nog een oproep gedaan via de Ter Leede website. Maar helaas heeft dat geen positief resultaat opgeleverd.

De ALV van deze avond staat dus in het teken van het opheffen van de Supportersvereniging en de benodigde afrondende zaken willen we deze avond voorleggen aan onze leden.

 Algemeen

De financiële bescheiden 2022/2023 liggen voor aanvang van de vergadering gereed.

Notulen ALV 27 september 2022 en de agenda voor deze afsluitende ALV 2023 worden z.s.m. op verzoek per mail toegestuurd, even een verzoekje naar supportersvereniging@terleede.nl.

Bestuur supportersvereniging Rood Geel.