Belavond vrijwilligers

Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen, heeft er eerder dit jaar een ledenbelevingsonderzoek plaatsgevonden. Naast veel positieve zaken, bleek ook dat er nog verbeterpunten zijn. Met behulp van de uitkomst zijn er diverse plannen gemaakt, daarbij is de hulp van vrijwilligers noodzakelijk. Ondanks dat we al ruim 300 vrijwilligers hebben, komen we nog steeds handen tekort om alle doelen te bereiken, die we met elkaar voor ogen hebben. Of het nu gaat om eens in de vier of vijf weken een dagdeel achter de bar te staan of één keer per jaar aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld de voetbalvakantieweek om pannenkoeken te bakken, er is altijd wat te doen en iedereen is welkom. Het is mooi om te zien hoeveel energie het geeft om met elkaar de Ter Leede kar te trekken!

De afgelopen periode hebben er diverse wervingsacties plaatsgevonden. Verschillende leden en niet leden, bijvoorbeeld ouders van spelende leden, hebben zich als vrijwilliger aangemeld. Maar we willen meer !! Dit om de druk bij het huidige vrijwilligerskorps te verlagen en de vergrijzing op te vangen en de ideeen voortkomend uit het ledenbelevingsonderzoek gestalte te geven.

Wij als vrijwilligerscommissie gaan binnenkort één of meer belavonden organiseren. Het belteam zal bestaan uit bestuursleden, aangevuld met een aantal enthousiaste vrijwilligers. Zij gaan een groot aantal van u telefonisch benaderen met de vraag of en wat u voor onze mooie club kan betekenen!

Mocht u niet kunnen wachten kunt u zich ook aanmelden door een mail te sturen naar de vrijwilligerscommissie . Wij zullen dan contact met u opnemen..

Tot horens!!

Met Rood Gele groeten, de vrijwilligerscommissie

 

Ronald vd Geer

Michiel Zwetsloot