Bericht van de andere Voorzitter!

Bericht van de andere Voorzitter!

Deze week praat de voorzitter van onze stichting u bij over de ontwikkelingen.

De voorzitter van de vereniging slaat een weekje over.

 

Alleen samen zijn we sterk!!

De afgelopen weken bent u veelvuldig op de hoogte gehouden door Kees de Lange de voorzitter van onze vereniging. Waarbij Kees vereniging breed inzage geeft in de situatie waarin we verkeren. 

Kees inmiddels 4 maanden voorzitter van de club en ikzelf inmiddels 16 maanden voorzitter van de Stichting Topvoetbal Ter Leede. Beide dus redelijk “jong” in onze functie, is ons iets overkomen waar we met elkaar geen rekening hebben kunnen houden. M.a.w. corona heeft ons allen in haar greep! Ik hoop van harte dat u allen, met uw gezin en familie gezond door deze onwerkelijke tijd heen mag komen.

U zult ongetwijfeld begrijpen dat wij als club geraakt worden in alle geledingen. Ik kan namens “mijn” bestuur van de Stichting Topvoetbal spreken dat wij bij mijn aantreden er unaniem voor hebben gekozen om méér als één vereniging te acteren. De vereniging is de overkoepelende organisatie waarin de Stichting een onderdeel is, waar prestatief voetbal wordt gefaciliteerd. Waarbij duidelijk is dat de Stichting zich financieel zelf moet bedruipen. Mede door het niveau waarop we met ons eerste spelen wordt ons imago bepaald naar de buiten wereld. Dat zorgt indirect in combinatie met de sfeer binnen de gehele vereniging voor aantrekkingskracht bij kinderen en ouders. Hier moeten we dus met elkaar zuinig op zijn!

Daarom hebben wij als voorzitters in deze zware tijd ervoor gekozen om frequent met elkaar te communiceren en op te trekken. Wij zien dit als een natuurlijke verplichting voor onze leden van jong tot oud! Wij hopen op uw steun als er wat minder leuke beslissingen moeten worden genomen in het belang van onze mooi club!

Er is contact met onze sponsors, spelers en staf. Wij brengen eenieder op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via alle mogelijke middelen die ons voorhanden zijn. Maar het zal jullie niet verbazen dat dit niet optimaal is. Er gaat nl. niets boven persoonlijk contact. Inmiddels komt u op de site diverse leuke filmpjes tegen van diverse spelers! Allemaal om contact te houden met onze supporters van ons eerste elftal.

Zoals u als trouwe supporter weet, spelen we volgend seizoen wederom in de derde divisie, het liefst hadden we dit via prestaties willen bewerkstelligen maar helaas is dit door het stopzetten van de competitie anders gelopen.

Inmiddels is de selectie voor volgend seizoen nagenoeg compleet en zijn wij zeer verheugd dat ons tweede elftal intact blijft. Zij zullen komend seizoen gaan uitkomen in de nieuwe competitie onder drieëntwintig!

U nogmaals goede gezondheid toewensend, hoop ik u snel weer op de Roodemolen te mogen begroeten.

Ed Zuidhoek

Voorzitter Stichting Topvoetbal Ter Leede