Bericht van de voorzitter

Beste Ter Leede vrienden.

Weer een week voorbij en deze week was een week van uitersten. Dinsdagochtend overleed Carla Batenburg, de echtgenote van onze Penningmeester Nanne en slechts enkele uren later zette MP Rutte de deur voor het voetballen weer een stukje open voor de jeugd. Slecht en goed nieuws op één dag dus.

Afgelopen zaterdag hebben we met ongeveer 100 Ter Leede mensen op een hele mooie wijze de laatste eer aan Carla bewezen. Door de overbekende omstandigheden waren de mogelijkheden beperkt, maar de haag die we vormden op de Loosterweg tijdens het passeren van de rouwstoet was indrukwekkend. Mooi om te zien dat we toch verbonden zijn en blijven. Ik weet van Nanne dat hij het ook erg op prijs stelde. 

Dan het andere belangrijke nieuws van deze week, Rutte gaf tijdens de persconferentie aan dat de jeugd voorzichtig weer mag gaan voetballen. De jeugd onder de 13 met nog slechts enkele beperkingen, de oudere jeugd met inachtname van de 1,5 meter regel. De gemeente is leidend en volgens Rutte zijn ook niet-leden welkom. Genoeg input om aan de slag te gaan. Onze nieuwe jeugdvoorzitter Martin Nuninga heeft zeer alert gereageerd en direct een extra vergadering van de jeugdcommissie uitgeschreven. Ook is hij in overleg gegaan met onze buren rkvv Telingen, de gemeente en de combibrug. Best een flinke klus om alles in ongeveer een week te organiseren. Maar ik weet dat het plan bijna rond is en heel binnenkort naar buiten gebracht zal worden via de website. Complimenten voor Martin en zijn team zijn op zijn plaats!

Binnen het bestuur en de financiële commissie is ook hard doorgewerkt. We hebben optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om enerzijds te bezuinigen en anderzijds steun aan te vragen bij de overheid. Ik kan nu zeggen dat we alles wat mogelijk is, volledig benut hebben, zo is bijvoorbeeld de aangevraagde 4.000 euro overheidssteun afgelopen week toegezegd. De gemeente Teylingen heeft gereageerd op onze brief en we zijn goed in gesprek. De gemeente is een plan voor ondersteuning aan het voorbereiden, maar ook voor hen is dit iets wat nieuw is en volledig ontwikkeld moet worden. We moeten nu nadere informatie en onderbouwing aanleveren. Ik ben hoopvol gestemd en verwacht ook van de gemeente een vorm van steun.

Ondanks dit alles, blijven we dit seizoen met een groot begrotingstekort zitten. We zullen ook acties moeten organiseren om geld te verdienen. Er zijn al een aantal goede ideeën en een paar daarvan worden nu uitgewerkt. Volgende week verwacht ik daar meer bijzonderheden over te kunnen melden. Ik kan er nu nog niets over zeggen, maar leuk is het! Blijf de website dus goed volgen.

Dan onze Stichting Topvoetbal Ter Leede. Ook daar wordt door Ed Zuidhoek en zijn team enorm hard gewerkt om de financiën op orde te houden. Ook daar zijn alle mogelijkheden die geboden worden volledig benut en er wordt nauw contact onderhouden met de sponsors die het prestatieve voetbal mogelijk maken. Iedereen is daar op de hoogte gebracht van de financiële situatie en door acties wordt er ook bij de stichting getracht extra geld te genereren. De samenwerking tussen de besturen van de vv en de stichting en tussen Ed en mij persoonlijk, is erg goed. Vrijwel dagelijks hebben we contact om tal van lopende zaken te bespreken en elkaar op de hoogte te houden. We acteren echt als een eenheid.

Dit was het weer voor deze week. Ik wens iedereen een goede week en de jeugd weer heel veel plezier met trainen en voetballen! 

Tot volgende week.

Kees de Lange, voorzitter.