Bericht van de voorzitter

Beste Ter Leede vrienden,

Afgelopen week kwam er weer goed nieuws van de overheid. Langzaam worden de maatregelen weer iets versoepeld en er komt meer duidelijkheid voor de toekomst. We kunnen nu iets concretere plannen maken. Het belangrijkste nieuws voor de korte termijn is dat nu ook de senioren weer beperkt mogen gaan trainen vanaf maandag 11 mei. We hebben dit binnen het bestuur direct opgepakt. Net als bij de jeugd heeft de gemeente een heel belangrijke rol in het “nieuwe trainen”. We krijgen een brief met daarin de voorwaarden en eisen die de gemeente stelt. Vervolgens moeten we dit vertalen in een protocol voor onze vereniging. Dat protocol moeten we dan weer voorleggen aan de gemeente. Als die ons protocol goedkeuren kunnen we beginnen. U zult begrijpen dat we maandag 11 mei niet gaan redden, maar ik hoop dat er eind komende week een akkoord is en we dan direct van start kunnen gaan. Er is al een protocol van Martin Nuninga voor de jeugd, wat we snel en makkelijk kunnen herschrijven voor de senioren. Het concept protocol is al klaar, dus van onze kant gaat er geen tijd verloren. We zullen met iedereen via de site en e-mail communiceren over de voortgang.

Dan een heel belangrijk onderdeel van de vereniging; de kantine. Deze mag, zoals het er nu voorstaat weer open op 1 september. Los van de gezelligheid en de binding is dit ook financieel een belangrijk moment. Onze inkomsten komen dan weer op gang. Ook mag er dan waarschijnlijk weer in competitieverband gevoetbald worden, maar dan wel zonder publiek. Dat is toch een behoorlijke domper na het goede nieuws! Wat kunnen we verwachten in de kantine als er geen publiek bij de wedstrijden mag zijn. Nog veel vragen en onduidelijkheid, we hopen dat komende maanden er meer duidelijkheid komt en dat de kantine inderdaad open mag én dat we publiek mogen ontvangen.

Ook de financiële commissie werkt hard en gestaag door. We blijven op zoek naar geld om de financiële schade zo klein mogelijk te houden. We zijn nog steeds in gesprek met de gemeente, we hebben een aanvraag gedaan bij de Rabobank voor een bijdrage uit hun noodfonds en we hebben een aantal acties bedacht die ook geld op kunnen (en moeten) leveren. Ik verwacht dat we deze week met deze acties naar buiten kunnen komen. 

Dit was het weer voor deze week. Ik wens iedereen een goede week en vooral weer heel veel plezier met trainen. 

Kees de Lange, voorzitter.