Bericht van de voorzitter

Beste Ter Leede vrienden.

Er is weer meer dan een week voorbij, waarin aan de ene kant best veel gebeurde en aan de andere kant eigenlijk weinig of niets. We zitten nog steeds in de intelligente lockdown en iedereen wacht op het nieuws van het kabinet aanstaande dinsdag. Pas dan weten we of we weer meer vrijheid krijgen en ook dan kunnen we wellicht inschatten of de competitie volgend seizoen normaal van start kan. Helaas is de informatie die nu al een beetje bekend wordt niet echt hoopgevend. Maar laten we dinsdag afwachten en op basis van wat er dan bekend wordt onze scenario’s voor de komende maanden bijstellen. Er nu al echt op vooruitlopen is niet zinvol.

Er is binnen de vereniging zelf, zeker op bestuursniveau, best veel gebeurd. We hebben gebruik gemaakt van alle mogelijkheden die er zijn om geld te besparen en we hebben optimaal gebruik gemaakt van de subsidie- en steun mogelijkheden. Zo hebben we voor iedereen die een dienstverband heeft bij de stichting of vereniging de NOW-regeling aangevraagd, we hebben gekeken naar de vrijwilligers die voor hun werkzaamheden de vrijwilligersvergoeding krijgen en deze met instemming van de betreffende vrijwilligers stopgezet of met 25% gekort. Ook zijn we op zoek naar een externe financiering om de rest van dit seizoen goed door te komen, zodat we volgend seizoen goed van start kunnen. Last but not least hebben we de gemeente Teylingen benaderd met de vraag of er van hun kant ook nog een vorm van ondersteuning te krijgen is. Hier hebben we nog geen antwoord open rest ons dus niets anders dan afwachten.

We kijken ook al vooruit, de jeugd- en vrouwencommissies zijn al bezig met de invulling van het komende seizoen, de stichting is bezig met het invullen van de staf en selectie en de financiële commissie bekijkt wat de budgetten zijn die we op een verantwoorde manier toe kunnen kennen aan de verschillende onderdelen en commissies binnen de vereniging. Met dit alles gaan we er nu gewoon van uit dat we komend seizoen in juli/augustus op een normale manier kunnen beginnen. Zoals ik al zei, hangt er hierbij veel af van de maatregelen die het kabinet voor komende maanden handhaaft en intrekt. Dat het ook voor ons een onzekere tijd is, zal voor iedereen duidelijk zijn.

Verder proberen we via de website de vereniging levend te houden en iedereen aan de club te blijven verbinden. We willen ervoor waken dat we vanaf nu niet de lange zomerstop in sukkelen. 

Volgende week hoort u meer van mij over de toekomst van onze club en het voetbal in Nederland. Geniet zo veel als het kan van het komende weekend en blijf binnen.

Blijf gezond en tot snel!

Kees de Lange, voorzitter.