Bestuurskamer-Business Club wordt Bestuurskamer-Sponsorhome!

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling, de bestuurskamer en het sponsorhome worden samen een heel mooie ruimte. Bestuurskamer en sponsorhome zijn na de verbouwing volledig geïntegreerd. Een nieuwe ruimte die representatief is voor de gehele vereniging!

Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun ondersteuning bij de realisatie van dit project maar vooral H&B Bouw in de personen van Jos v Hoekelen en Harry Bakker en hun relaties die er voor hebben gezorgd dat de metamorfose fantastisch is gelukt.

Daarnaast natuurlijk alle donateurs die letterlijk hun “steentje” hebben bijgedragen. Voor de geïnteresseerden, er zijn nog niet voldoende “steentjes” verkocht en wij hopen dat wij u kunnen motiveren alsnog aan te sluiten bij de huidige donateurs. U mag zich melden bij Jeroen van Oosterom of Ed Zuidhoek

Op 27 augustus bij de eerste thuiswedstrijd zullen we de nieuwe ruimte om 13.00 uur gaan openen met een lunch! Samen met de mensen die betrokken zijn geweest bij de realisatie via H&B Bouw, sponsoren en de “steentjes”-donateurs en de besturen hopen we dat deze nieuwe moderne ruimte een impuls zal geven aan de gehele vereniging.

Het gebruik van de nieuwe ruimte zal niet veel veranderen maar het gebruik zal wel worden uitgebreid. Op de zaterdagen dat het eerste thuis speelt zal de ruimte vanaf 13.00 uur gereserveerd zijn voor de activiteiten van het eerste en de sponsoren, tot ongeveer 18.30 uur. Daarna zullen de grote deuren naar de kantine opengaan en kan iedereen die dat wil gebruik maken van de zitgelegenheden in het sponsorhome. Daarnaast, als er voldoende animo is, zal er ook in het sponsorhome een drankje gekocht kunnen worden. Ons streven is om de bar in het sponsorhome ook open te houden. Het sponsorhome maakt dan deel uit van de kantine en iedereen is daar dan meer dan welkom.

Wij hopen in elk geval dat de verbinding van sponsorhome en kantine de onderlinge binding nog verder zal vergroten en dat we met elkaar veel plezier beleven aan deze prachtige gerenoveerde ruimte.

We hopen dat we veel mensen zaterdag kunnen verwelkomen bij de eerste thuiswedstrijd van Heren-1 en dat we na de officiële activiteiten in het sponsorhome ook iedereen kunnen verwelkomen in de nieuwe ruimte. De deur staat letterlijk en figuurlijk voor iedereen open.

Kees de Lange & Ed Zuidhoek