Bestuurswisseling Rood Geel

Vorige maand heeft de Algemene Leden Vergadering van de supporters vereniging Rood Geel plaats gevonden. Zoals altijd een vlotte vergadering en een constant aantal aanwezigen.

Belangrijk item is natuurlijk de financiele jaarcijfers van 2017, gepresenteerd door penningmeester Nanne Batenburg. En die cijfers zien er prima uit, hetgeen werd beaamd door de kascommissie.

Bestuurswisseling

Het is nu al weer 4 jaar dat we in deze bestuurssamenstelling opereren.

Jolanda van Hoekelen heeft aangegeven dit jaar te stoppen.

Natuurlijk werd ze onder applaus bedankt voor haar inzet gedurende de afgelopen vier jaar.

Gelukkig hebben we ook weer een vervangster kunnen vinden, in de persoon van Nicole Dokter en onder applaus vanuit de vergadering is ze benoemd.

Het nieuwe bestuur ziet er dus weer een beetje anders uit.

Met van links naar rechts: Jan Udema (secretaris), Marjan van Harskamp, Nicole Dokter, Marion van der Ploeg en Nanne Batenburg (Voorzitter/Penningmeester).

Wat doet de Supportersvereniging zoal:

Met de elftallen Heren 1 op Hoofdklasse en Vrouwen 1 in de Topklasse is de Supportersvereniging bij vele verenigingsactiviteiten actief en betrokken. Want sportief presteren is mooi, maar dat vraagt ook de inzet van de trouwe rood gele achterban: zowel “langs de lijn” maar ook bij tal van evenementen in en rondom het clubhuis op Sportpark “de Roodemolen”

Een greep uit de Ter Leede-activiteiten waarbij de Supportersvereniging nauw is betrokken:

  • Nieuwjaarsreceptie
  • Verkiezing van de Speler/Speelster van het jaar
  • Kerst Inn (met kerstrad, klaverjassen darten)
  • Slotdag + Feestavond
  • Vrijwilligersavond

Ook de Jeugdafdeling, de Ter Ladies(vrouwen) en de Stichting Topvoetbal Ter Leede kunnen altijd rekenen op onze “support”. Mede door de doelpuntentoto, waarbij de opbrengst jaarlijks aan Vrouwen, Heren en Jeugdafdeling wordt uitgekeerd.

Kortom, de Supportersvereniging is er voor ALLE geledingen binnen Ter Leede.

We nodigen je daarom dan ook graag uit om ons te ondersteunen en ook lid te worden van de Supportersvereniging. Voor slechts € 15,00 per jaar.

Maak daarbij gebruik van ons aanmeldformulier om het gemakkelijker te maken.

VOORWAARTS TER LEEDE

Bestuur Supportersvereniging Rood Geel