Binnenkort bij V.V. Ter Leede bijles en huiswerk- en studiebegeleiding.

Ter Leede verbreedt verder zijn maatschappelijke en sociale horizon door samen te gaan werken met Esqui Consultancy. Esqui zal vanaf 22 september a.s. bijlessen en huiswerk-/studiebegeleiding gaan verzorgen op de locatie van Ter Leede aan de Roodemolen. Dit zal zijn op ieder dinsdag, woensdag en donderdag van 15.00 tot 18.00 uur.

Esqui is het bedrijf van een van onze bekende Ter Leede mensen, Riny Blankespoor. Hij is dit bedrijf enkele jaren geleden begonnen en werkt tot nu toe vanuit huis. Door de groei van zijn bedrijf en de steeds groter worden vraag, heeft hij behoefte aan uitbreiding en is op zoek naar aan een locatie om zijn activiteiten voort te zetten. Enkele weken geleden heeft Riny ons gevraagd of er hiervoor mogelijkheden zijn in ons clubgebouw. We hebben hier niet lang over na hoeven denken en hebben hier dan ook direct positief op geantwoord. We vinden het mooi en goed om ons clubgebouw meer en breder te benutten en dan zeker voor sociaal maatschappelijke activiteiten.

Esqui heeft zijn core business in het coachen en trainen van kinderen met licht tot zware gedragsproblemen. Zoals onder andere concentratiestoornis, pestgedrag, minder zelfverzekerdheid, leerproblemen, gedragsproblemen als gevolg van misbruik enz. Sinds enkele jaren verzorgen zij ook bijlessen en huiswerk-/studiebegeleiding voor middelbare scholieren. Ze ondersteunen kinderen op alle niveaus, VMBO, MAVO, HAVO en VWO. Bijlessen worden voor alle vakken gegeven en daarnaast is er extra ondersteuning tijdens toets weken, tentamenperiodes en eindexamens.

Esqui kenmerkt zich door zich te richten op het individu. Niemand is hetzelfde en wordt begeleid op de manier die het beste bij hem of haar hoort. Bijlessen en de huiswerkbegeleiding zijn daarom ook kleinschalig of zelfs 1 op 1, om zo tot het gewenste resultaat te komen. Bij de huiswerkbegeleiding zal niet alleen geholpen worden met het extra uitleggen van de stof en toetsing, maar ook het leren plannen, vooruitkijken en hoe kan het individu het makkelijkst leren.

Het maken van je huiswerk of het volgen van bijles bij Esqui is niet te vergelijken met andere begeleidingsinstituten. Voordat je aan het huiswerk begint, even een balletje trappen en na het maken van je huiswerk of bijles direct door naar je voetbaltraining. Ideaal toch?

Zijn de bijlessen en huiswerkbegeleiding alleen voor leden van Ter Leede? Nee, natuurlijk niet. Niet voor niets is het motto van Esqui; “Ieder kind heeft recht op een gelukkig leven”. Iedere scholier is dus welkom! Wil je je aanmelden of heb je nog vragen over tarieven, verdere info en of mogelijkheden, mail snel naar info@esquiconsultancy.nl of bel met 06-39209257.

V.V. Ter Leede en Esqui Consultancy hopen met dit initiatief iedereen het juiste zetje te geven tot een succesvolle schoolperiode.

Kees de Lange