Bollen….en de nieuwe jeugdbestuurskamer..

Als club zeilen wij financieel gesproken scherp aan de wind. Wij presenteren een passende begroting en geven niet meer uit dan wat wij binnen krijgen. Dat is mooi, maar ook uitdagend. Zeker omdat wij als bestuur stappen vooruit willen blijven maken.

De uitdaging is dan natuurlijk om het te besteden bedrag te vergroten. Vorig jaar wisten wij dit met behulp van onze enthousiaste commerciële commissie te bewerkstelligen. Onze bollenactie in november en kantineveiling in februari maakte het mogelijk om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: de verbouw van de jeugdbestuurskamer naar hetgeen wat het nu is, een werkelijk prachtige ruimte!! In onze visie staan de woorden “Ter Leede is een club voor en door leden”. Vandaar doen wij elk jaar eenmalig een beroep op onze jeugdleden om te helpen bij het vergroten van de financiële mogelijkheden om onze ambities (vergelijkbaar met de nieuwe jeugdbestuurskamer) gestalte te geven. Concreet vragen wij ook dit jaar weer aan groot deel van de jeugd om te helpen bij de bollenactie door een vijftal zakjes bollen te verkopen en zo onze club te helpen.

In de loop van volgende week zullen de bollenpakketten worden afgeleverd bij de jeugdleiders/trainers. Op zaterdag 10 november 2018 worden de bollenpakketten, 5 zakjes met 10 bollen per zakje, aan de jeugdleden meegegeven voor de verkoop. Als we er samen onze schouders onder zetten behalen we voor Ter Leede weer een prachtig resultaat!

 

Groet!!

Ronald, namens het bestuur