Buitenschoolse opvang “Het Eikenbos”

Kortgeleden hebben we een huurovereenkomst getekend met Angela van Eijk, eigenaresse van de buitenschoolse opvang “Het Eikenbos”. Angela gaat een deel van ons clubgebouw gebruiken als buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Het is een lang en intensief traject geweest om te komen tot de uiteindelijke Samenwerking. Al in november 2019 hebben we het eerste gesprek gehad over de samenwerking. Inmiddels is de BSO al geopend en de eerste kinderen brengen een deel van hun vrije tijd door in ons clubgebouw. Voor beide partijen zal het even wennen zijn, vooral op de momenten dat we elkaar zullen afwisselen. Er is afgesproken dat we deze momenten in goed overleg samen soepel oplossen. Na de eerste weken kunnen we al zeggen dat alles vrij goed verloopt.

De samenwerking heeft voor beide partijen mooie voordelen. Angela heeft de mogelijkheid om de BSO te starten en verder uit te bouwen. Voor Ter Leede is het mooi dat de uren waarop onze kantine niet gebruikt werd, nu een goede maatschappelijke bestemming heeft. Hieronder vertelt Angela meer over de Sport BSO Het Eikenbos en haar visie op het omgaan met kinderen.

“Bij Sport BSO Het Eikenbos gaan wij werken met hart en ziel aan het feit dat kinderen een fijne dag hebben. Wij geloven dat het werken met kinderen niet alleen bijdraagt aan het geluk van deze kinderen maar ook een positieve bijdrage geeft aan de toekomst. Met veel liefde en aandacht investeren wij in de ontwikkeling van de nieuwe generatie. Bij Sport BSO Het Eikenbos vinden we het belangrijk om kinderen waarden zoals: respect voor mens en natuur, behulpzaamheid en acceptatie van iedereen mee te geven. Dit doen wij spelenderwijs gedurende de dag maar ook tijdens bijvoorbeeld gesprekken die wij met de kinderen voeren.

Het is ons doel dat kinderen zich thuis voelen bij ons op de BSO. Wij geloven dat de basis voor een kind altijd is dat hij zich vertrouwd en veilig moet voelen alvorens hij tot ontwikkelen kan komen. Als kinderen de deur van de BSO openmaken dan willen wij dat dit een gevoel van blijdschap en ontspanning oproept. Wij hechten er daarom grote waarde aan dat de ruimte een prettige sfeer heeft waarbinnen kinderen zelfstandig tot spelen kunnen komen. Wij zien de BSO als een verlengstuk van de thuissituatie en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen zich bij Sport BSO het Eikenbos voelen dat zij helemaal zichzelf mogen zijn. Onze BSO-locatie is bewust op een andere plek gevestigd dan school zodat kinderen buiten de schoolse omgeving zijn en echt even kunnen ontspannen op een plek waar de nadruk ligt op vrije tijd en plezier! Dit is de reden dat wij voor Ter Leede hebben gekozen voor onze BSO-locatie. Bij Ter Leede draait het om niets anders dan vrije tijd en plezier.

Bij Sport BSO Het Eikenbos zien wij bewegen als basisbehoefte voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Een van de grootste behoeften van een kind is om de wereld om hem heen te ontdekken door zelf te ervaren. Hoe meer je beweegt hoe meer je kunt ontdekken! Op school zitten kinderen al lange tijd stil, wij vinden het daarom des te belangrijker dat de BSO een plek is waar het kind alle ruimte krijgt om te bewegen. Daarnaast heeft onderzoek bevestigd dat spelen en sporten ideale manieren zijn om kinderen kennis te laten maken met verschillende vormen van bewegen. Het kind leert zo waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Daarnaast heeft het een positieve bijdrage op het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van het kind. Binnen Sport BSO Het Eikenbos bieden wij daarom iedere dag beweeg, sport en spel activiteiten aan waar de kinderen in worden gemotiveerd om aan mee te doen. Kinderen worden nooit gedwongen want alleen vanuit plezier en ontspanning komt een kind volledig tot bloei.”

We hopen dat de samenwerking met Angela lang gaat duren en voor beide partijen naar volle tevredenheid verloopt.

Namens het bestuur van de vv Ter Leede,

Kees de Lange, voorzitter.