Commerciële commissie operationeel!!

Zoals bekend zijn wij als club constant bezig om het voor onze leden zo leuk mogelijk te maken bij onze club. Dat gebeurt uiteraard op het gebied van voetbal, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van gezelligheid en verbeteringen in de organisatie of accommodatie. Traditioneel gebeurde dat regelmatig door en voor elk deel van de club apart. Door middel van het voeren van vele acties en activiteiten om geld te genereren. Om heel veel redenen is het natuurlijk niet handig om dit naast elkaar te doen. Zo kon het in het verleden gebeuren dat je aankomend op het sportpark een aanbod van de vrouwen kreeg om je auto te laten wassen, de toenmalige A1 met rozen in de gang stonden, en de jongste jeugd bitterballen verkocht tijdens de wedstrijd van Ter Leede 1.. Alles vanuit een goed hart natuurlijk, maar dit kan slimmer!

Vandaar zijn wij gestart met een commerciële commissie waarbij commerciële vertegenwoordiging zitting neemt uit onze jeugd, de vrouwen, de stichting topvoetbal Ter Leede en het hoofdbestuur. (Ed Zuidhoek, Jeroen van Oosterom, Martin Nuninga, Ian Nieuwenhuis, Frans Heijing, Rien de Bruijn en Ronald Vonk)

zomaar wat voordelen:

– wij weten van elkaar wanneer er wat gebeurt op gebied van acties/activiteiten. Dit helpt om dit slim in de tijd te zetten, van elkaar te leren, en de mogelijkheid om desgewenst mee te liften.

– wij ontwikkelen een sponsorpakket voor jeugd en vrouwen (zoals reeds gebruikt bij Stichting Topvoetbal) zodat heel helder is hoe er ondersteund kan worden, en met name wat je voor terug krijgt als sponsor.

– wij laten van de opbrengsten 10 % in een “pot” vallen, hetgeen direct gebruikt kan worden om verdere commerciële activiteiten te ontplooien. Als voorbeeld: de vrouwen kenden een zeer succesvolle hoodie actie. Hier moeten op voorhand natuurlijk ook kosten voor gemaakt worden. Die voorfinanciering kan dan uit deze buffer komen. Zo nemen we drempels weg en bevorderen we de initiatieven.

Naast dat hier letterlijk en figuurlijk natuurlijk veel winst te behalen valt, geeft ook de samenwerking nu al veel energie!

Ronald Vonk

Namens het bestuur