Contributie – Donatie

Beste leden,

Afgelopen dagen hebben wij u weer gevraagd om de contributie voor komend seizoen te voldoen.
In verband met de Corona problematiek proberen we als vereniging de financiën zo goed mogelijk te plannen. Een belangrijk deel daarin zijn de kantine inkomsten, en die zijn door alle regels niet zoals gebruikelijk te realiseren.

Wij vragen u daarom als mogelijk om naast de contributie nog een bedrag te doneren voor onze vereniging.
Dit kunt u direct doen in het betaalscherm van de contributie.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage,

namens de Financiële commissie