Contributieverhoging seizoen 2020-2021.

Als eerder gemeld heeft de corona crisis, ondanks alle extra bijdragen en kostenbesparingen een behoorlijk gat in onze financiële huishouding geslagen.
Om dit tekort niet verder te laten oplopen is voor seizoen 2020-2021 voor de verschillende scenario’s een sluitende begroting opgesteld.
Samen met onze kantineopbrengst  vormt de contributie daarbij de belangrijke inkomstenbron.
We ontkomen er dit jaar niet aan om onze contributie aan te passen.
Het bestuur heeft besloten om deze te beperken tot een verhoging over de gehele linie van € 5,- per jaar.
Daarnaast gaan we voor de deelname aan de Euro-league, door de KNVB tegenwoordig aangeduid als Jeugd Onder 7 (JO7), een bijdrage vragen van € 50,- per jaar, dit in navolging van de ons omringende verenigingen.
De Euro-league/JO7 traint op woensdagmiddag en speelt op zaterdagochtend wedstrijdjes, onderling of tegen vergelijkbare teams uit de omgeving.
De Ukkentraining op zaterdagochtend op het veld en in de wintermaanden in de zaal blijft gratis!
Verdere details vind je op  de lidmaatschap pagina

Het bestuur