Coronaprotocol zaterdag ongewijzigd

Beste Leden

Afgelopen week zijn de nieuwe maatregelen door het kabinet gepresenteerd. De twee belangrijkste maatregelen die betrekking hebben op het voetballen zijn; er mag geen publiek meer komen bij amateurwedstrijden -dit geldt voor zowel alle jeugd- en seniorenwedstrijden als de trainingen- en de kantine moet dicht. Deze maatregelen gelden in ieder geval voor de komende drie weken.

Deze maatregel heeft wel een aantal gevolgen die afgelopen dinsdag zijn ingegaan en waar we vooral vanaf zaterdag mee te maken krijgen.

We beseffen dat deze maatregelen niet allemaal even vriendelijk zijn maar moeten worden ingevoerd om het voetballen mogelijk te maken. In algemene zin geldt dat het complex m.u.v. de jeugdcommissiekamer en de kleedkamers dicht zal blijven. De toiletten zijn toegankelijk via de hoofdingang van de kantine of in de gang naar de kleedkamers.

In de jeugdcommissiekamer zijn twee personen aanwezig voor de opvang van bezoekende teams, scheidsrechter en administratie. Vanuit het bestuur zal ook iemand gedurende dag aanwezig zijn als corona coördinator. Op deze manier wordt ook toezicht gehouden. Het verzoek is om de adviezen van de corona coördinator altijd op te volgen.

Voor de thuis spelende jeugd:

 • Thuispubliek is niet toegestaan, maar een uitzondering wordt gemaakt voor de begeleiding van het team. Het maximaal aantal begeleiders is vastgesteld op drie. Voor de bovenbouw geldt dat de vlagger onderdeel is van de begeleiding,
 • Een van de begeleiders meldt het team aan in de jeugdcommissiekamer en haalt de ballen,
 • Het limonadehok van Willem is open en hier kan een kan limonade voor het eigen team en de tegenstander worden gehaald,
 • Op basis van het kleedkamer schema wordt een kleedkamer toegewezen. Het vriendelijke verzoek is om zo snel mogelijk te douchen en de kleedkamer zo snel mogelijk vrij te maken voor de volgende teams,
 • Het is absoluut niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen in de kleedkamer,
 • Het is niet toegestaan om muziek te draaien in de kleedkamer. Dit heeft te maken met het feit dat teams zo kort mogelijk voor de wedstrijd moeten omkleden en weer naar huis gaan,
 • Het complex is dicht dus kom niet te vroeg naar Ter Leede; maximaal 30 minuten is het advies. Ga na de wedstrijd en het omkleden ook zo snel mogelijk weg, blijf niet hangen op het sportcomplex,
 • Er geldt een maximum van twee begeleiders in de kleedkamer.
 • Voor de Ukken, EUROLEAGUE en JO8 geldt een uitzondering want hier mag wel één ouder per speler, rekening houdend met 1.5 meter afstand, langs het veld staan. Hierbij wel het dringende verzoek eventuele broertjes of zusjes niet mee te nemen.

Voor die personen die wel op het complex mogen komen proberen we de koffiekar te laten rijden om een minimale service te bieden. Er is voor de rest geen mogelijkheid om iets te kopen. Dit is helaas noodzakelijk om samenscholing van publiek te voorkomen.

Voor UIT spelende jeugd:

 • Lees het Corona protocol van de bezoekende club,
 • Kom niet te vroeg naar de vereniging want ook daar zullen vergelijkbare regels gelden,
 • De KNVB heeft gesteld dat een ouder die rijdt onderdeel is van de begeleiding, en mag dus op het terrein van de tegenstander komen. Hierbij wel rekening houden met de 1.5 meter afstand en het geldende protocol,
 • Vanuit Ter Leede is het advies om het aantal ‘autorijders’ te beperken tot
  • Vijf begeleiders per onderbouw
  • Zes begeleiders per bovenbouw en draag een mondkapje
 • Een begeleider haalt de ballen op
 • Op basis van KNVB-reglement geldt dat clubs uit Den Haag en Rotterdam bezocht mogen worden en vallen deze clubs dus buiten de noodverordening,
 • Het verzamelen van de teams vindt plaats op het parkeerterrein en dus niet ergens op ons sportcomplex.

Voor de senioren die thuis spelen:

 • Thuispubliek is niet toegestaan maar uitzondering wordt gemaakt voor de begeleiding van het team. Het maximaal aantal begeleiders is vastgesteld op drie. Voor de bovenbouw geldt dat de vlagger onderdeel is van de begeleiding,
 • Een van de begeleiders meldt het team aan in de jeugdcommissiekamer en haalt de ballen,
 • Het limonadehok van Willem is open en hier kan dan zelf thee gezet worden voor beide teams,
 • Op basis van het kleedkamerschema wordt al of niet een kleedkamer toegewezen. Het vriendelijke verzoek is om zo snel mogelijk te douchen,
 • Het is absoluut niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen in de kleedkamer,
 • Het is niet toegestaan om muziek te draaien in de kleedkamer. Dit heeft te maken met het feit dat teams zo kort mogelijk voor de wedstrijd moeten omkleden en weer naar huis gaan,
 • Het complex is dicht dus kom niet te vroeg naar Ter Leede; maximaal 30 minuten is het advies. Ga na de wedstrijd en het omkleden ook zo snel mogelijk weg, blijf niet hangen op het sportcomplex,
 • Er geldt een maximum van twee begeleiders in de kleedkamer.

Voor de senioren die UIT spelen:

 • Lees het Corona protocol van de bezoekende club,
 • Kom niet te vroeg naar de vereniging want ook daar zullen er vergelijkbare regels gelden,
 • De KNVB heeft gesteld dat een ouder die rijdt onderdeel is van de begeleiding en mag dus op het terrein van de tegenstander komen. Houd hierbij wel rekening met de 1.5 meter afstand en de geldende protocollen,
 • Vanuit Ter Leede is het advies om het aantal ‘autorijders’ te beperken en een mondkapje te dragen in de auto,
 • Een begeleider haalt de ballen op,
 • Op basis van KNVB-reglement geldt dat clubs uit Den Haag en Rotterdam bezocht mogen worden en deze clubs vallen dus buiten de noodverordening,
 • Het verzamelen van de teams vindt plaats op het parkeerterrein en dus niet ergens op ons sportcomplex.

Voor antwoorden op veel gestelde vragen, mbt zowel jeugd als ook de senioren, verwijzen we ook nog naar info van de KNVB