Dankwoord Nanne Batenburg

Helaas is het voor mij niet mogelijk om
iedereen persoonlijk te bedanken voor het
medeleven dat ik mocht ontvangen, tijdens
het ziekbed en na het overlijden van mijn
lieve, dappere vrouw,

Carla Batenburg – Onderwater

Daarom wil ik u op deze manier bedanken
voor de vele lieve reacties, brieven, kaarten,
bloemen en andere vormen van medeleven.
Het heeft mij goed gedaan.
Ook wil ik de vele mensen bedanken die langs
de route naar het crematorium hebben
gestaan. Dit heeft op mij, maar ook op de rest
van de familie veel indruk gemaakt. De leegte
blijft moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en geeft
de moed om verder te gaan.