De column van Don Leo; ‘Einde seizoen, begin seizoen’

De column van Don Leo; ‘Einde seizoen, begin seizoen’

Het voetbalseizoen 2018-2019 loopt langzaam naar het einde, maar de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen 2019-2020 zijn al gestart. Dit is dan ook een roerige en drukke tijd voor veel mensen binnen de club. De prijzen worden nu verdeeld; wel of geen kampioenschap, wel of geen degradatie. Terugkijken hoe het seizoen verlopen is en vooruitkijken hoe het in het nieuwe seizoen moet gaan. Hebben we de beoogde doelen behaald en wat worden de nieuwe doelen voor het nieuwe seizoen. En zo zijn er nog wel meer onderwerpen te noemen die betrekking hebben op deze overgangsfase van seizoenen.

Belangrijkste evaluatiepunt is; hebben we onze leden de mogelijkheden en omstandigheden kunnen bieden om op een verantwoorde wijze en met plezier te voetballen? Maar wie zijn daar eigenlijk verantwoordelijk voor? Heel, heel veel vrijwilligers; onderhoudsmensen, kantinepersoneel, (jeugd)bestuurders, begeleiders, trainers, coördinatoren, scheidsrechters, commissieleden, supporters… en natuurlijk de spelers zelf. Het mag duidelijk zijn voetbal is een groepsgebeuren. We hebben alle genoemde groeperingen hard nodig en kunnen niet zonder hen.

Maar wie geeft nu het antwoord op de vraag met betrekking tot het belangrijkste evaluatiepunt? En waar is dit antwoord dan van afhankelijk? Is het van belang of je met je ploeg kampioen bent geworden of juist bent gedegradeerd? Of je wel of niet selectiespeler bent? Of je wekelijks wel voldoende spelers had voor je team? Of je wekelijks wel een begeleider had voor je team? Of de scheidsrechter in jouw ogen wel eerlijk en oprecht gefloten heeft? Het zou goed zijn om dit soort vragen aan onze leden te stellen om zo boven water te halen of we alle leden de mogelijkheden en omstandigheden hebben geboden om verantwoord en met plezier te voetballen. Een enquête wellicht? Of simpelweg een reactie met jouw mening hierover.

Er zijn al veel mensen bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen; reparatiewerkzaamheden, schilderwerk, veldenonderhoud, oefenwedstrijden, teamindelingen, trainingsschema’s, trainers zoeken, begeleiders vinden…. Kortom alle randvoorwaarden weer invullen om een nieuw seizoen goed te starten. Jullie mening over het afgelopen seizoen is nodig om verbeteringen, wijzigingen, vernieuwingen… door te voeren. Laat je horen! Je kunt je reactie via emailbericht kenbaar maken of door een (jeugd)bestuurslid aan te spreken.

Als club streven we ernaar om eenieder het komende seizoen (weer) met veel plezier te laten voetballen. Samen zijn we Ter Leede!

Leo Verbeek (Talentbegeleiding en -coaching)

Reacties kun je sturen naar leoverbeek@terleede.nl