De column van Don Leo; ‘Is Ter Leede een vereniging?’

De column van Don Leo; ‘Is Ter Leede een vereniging?’

Dat lijkt mij wel, we heten toch officieel: Voetbalvereniging Ter Leede. En de definitie van vereniging is; ‘een organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven’. Ik heb de statuten van Ter Leede eens ingezien en daar twee aspecten uitgelicht.

1.       De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.

2.       De leden zijn verplicht: de belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden

De vraag die ik mezelf nu stel is; ‘zijn wij dan nu ook echt een vereniging en voelen de leden zich ook echt verplicht om de voetbalsport en de vereniging niet te schaden?’

Natuurlijk zien we op de zaterdag een fantastisch onderhouden accommodatie, een kantine met enthousiaste mensen achter de bar, een scheidsrechterskorps dat weer klaar staat om de wedstrijden in goede banen te leiden, begeleiders die hun team proberen te motiveren en ondersteunen tijdens de wedstrijden, pupillen die onbevangen ‘de wei’ in gaan om te voetballen, junioren die op een groot veld acteren, dames- en herenselectieteams die voor het oog van de supporters hun best doen om een goed resultaat te verkrijgen en de niet selectieteams die voor de lol maar zeker ook voor de winst het veld betreden. Een echt verenigingsbeeld toch?

Maar af en toe bekruipt mij ook het gevoel dat al die genoemde groeperingen eilandjes vormen waarbinnen men een (eigen) belang probeert na te streven. Met regelmaat zie ik op de Ter Leede site een oproep staan voor een helpende hand. Dat kan zijn om in de kantine te helpen, als begeleider een team op je te nemen, een wedstrijdje te fluiten als scheidsrechter, een groepering training te geven, als coördinator te helpen, in een toernooicommissie deel te nemen, te helpen om de accommodatie op en top te houden. Of dat ik op zaterdag hoor dat een team niet kan spelen omdat ze niet voldoende spelers hebben en er uit een ander team (dat soms niet eens zelf hoeft te voetballen) niemand bereid is om in te vallen …..?!

Juist dan vraag ik me af zijn we een echte vereniging en voelen de leden zich (moreel) verplicht om de belangen van de club niet te schaden? Ik hoop dat daar waar om hulp en ondersteuning in de club gevraagd wordt dat leden spontaan de helpende hand willen bieden en zich mede verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen van deze prachtige roodgele voetbalvereniging.

Dus roep ik een ieder op om met verenigingskracht Ter Leede VOORWAARTS te brengen. Want zeg nou zelf een groep eilanden kan toch samen een fantastisch mooie archipel vormen?

Leo Verbeek (Talentbegeleiding en -coaching)

Reacties kun je sturen naar leoverbeek@terleede.nl