De eerste Winterveiling …. wat een feest !!!

Wij hebben als Bestuur de ambitie om het alle leden van onze club zo goed mogelijk naar de zin te maken.
Om dit te bewerkstelligen is het heel handig en vaak noodzakelijk om wat extra financiële armslag te hebben. Daarom is er een Winterveilingfeest georganiseerd.
Na maanden van voorbereiding was het zaterdag 4 februari dan zo ver. Met toen nog in gedachten dat het prachtig zou zijn wanneer het zou leiden tot een opbrengst van 6.000 euro. Om maar met de deur in huis te vallen, dit werden er 12!!!
Dat is natuurlijk prachtig, maar nog mooier wat ons betreft was de totstandkoming van dit resultaat. Er kwam hulp uit alle delen van de club. Van de Stichting Topvoetbal tot onze vrouwen, van de overige senioren tot de kantinecommissie, wij kregen van iedereen steun en handjes.
En dan de avond zelf… Het werd een prachtig feest in een overvol clubhuis.
Dit heeft een waarde die onbetaalbaar is, en is iets om heel trots op te zijn.

Een groot compliment en dank aan de organisatie en kavelkopers is op zijn plaats!

Namens het bestuur,
Ronald